ABCverzekering.be maakt consument wegwijs in het aanvullend pensioen

De consumentenwebsite van Assuralia, www.ABCverzekering.be pakt uit met een batterij nieuwe FAQ’s of veelgestelde vragen over het aanvullend pensioen voor werknemers.

 

De consumentenwebsite van Assuralia, www.ABCverzekering.be pakt uit met een batterij nieuwe FAQ’s of veelgestelde vragen over het aanvullend pensioen voor werknemers.

Meer dan 37.000 werkgevers bieden vandaag een aanvullend pensioen aan voor het geheel of een deel van hun werknemers. Bijna 3,2 miljoen werknemers bouwen op die manier een aanvullend pensioen op, meestal onder de vorm van een groepsverzekering. Het aanvullend pensioen is een waardevol extralegaal voordeel, ook al gaat het in sommige bedrijven of sectoren en bij kortere carrières soms over bescheiden bedragen. Ondanks een goed gevoel en de wens om de levensstandaard op latere leeftijd op peil te kunnen houden, begrijpen slechts weinig aangeslotenen er het fijne van.

 

De verzekeraars ontvangen, net zoals de betrokken werkgevers, regelmatig vragen om toelichting. Die honger naar een woordje uitleg piekt wanneer de jaarlijkse ‘pensioenfiche’ in de brievenbus of mailbox valt. Die fiche geeft de stand van zaken van je aanvullend pensioen. De meest actuele stand van al die tegoeden kan je steeds raadplegen op MyPension.be.

Wat als?

Je beschikt over een aanvullend pensioen, maar wat als je functie of tewerkstellingsgraad wijzigt? Wat als de samenstelling van je gezin verandert? Wat als je een lange periode ziek bent of arbeidsongeschikt? En misschien de meest gehoorde vraag: wat blijft er van de gespaarde bedragen op het einde netto over? Op deze en nog een rist andere vragen biedt ABCverzekering.be voortaan het antwoord. Telkens zo beknopt en zo verstaanbaar als mogelijk, want de site mikt op een breed publiek, niet op verzekeringsspecialisten. De website verwijst consumenten die zich nog meer willen verdiepen in bijzondere aspecten van aanvullende pensioenen door naar andere betrouwbare bronnen.

Waarom voorlichting in verzekeringen?

De consumentenwebsite van Assuralia kadert in de inspanningen van de sector inzake financiële educatie. Kennis van verzekeringen en inzicht in de werking ervan zijn belangrijke hefbomen voor het vertrouwen van de consument. Dat bleek nog uit de reputatiemeting die de beroepsvereniging in 2017 uitvoerde bij meer dan duizend landgenoten.

Nieuwe checklists en brochures

Behalve een checklist en een dozijn vragen over het aanvullend pensioen, biedt ABCverzekering.be nieuwe edities aan van de consumentenbrochures over de Autoverzekering en over de Rechtsbijstand, je kan ze online raadplegen of aanvragen. Tenslotte is er nog een nieuwe checklist voor mensen die gaan verhuizen en regelmatig een portie actualiteit, bij voorbeeld over de preventiecampagnes die de sector ondersteunt.

 

De meest geraadpleegde pagina op de website heeft trouwens te maken met de Bob-campagnes waarvan Assuralia de sponsor is: het betreft de vraag ‘Ik heb een ongeval veroorzaakt terwijl ik dronken was. Wat nu?’ 

 

www.ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia en publiceert betrouwbare informatie, nuttig en neutraal, zodat de consument zijn vaardigheden inzake verzekeringen kan aanscherpen. De site biedt een veelvoud vragen en antwoorden, filmpjes en checklists over diverse thema’s, soms ook over verzekeringszaken in minder aangename omstandigheden.

Story image

 

Leven & pensioen
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel