1 jaar na stormen Eunice en Franklin: verzekeraars betaalden bijna 573 miljoen euro uit

1 jaar na stormen Eunice en Franklin: verzekeraars betaalden bijna 573 miljoen euro uit

Verzekeraars behandelden een record aan schadedossiers stormen en overstromingen in 2022

Precies een jaar geleden was het alle hens aan dek bij verzekeraars, tussenpersonen en schade-experts. Maar liefst 208.000 klanten meldden toen schade aan hun woning of voertuig. Uit de verse jaarcijfers van Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars, blijkt dat de stormen Eunice en Franklin toen 573 miljoen euro aan verzekerde schade hebben veroorzaakt. ​ ​ ​

Story image

België bij de zwaarst getroffen gebieden in Europa

Databureau Perils* schat de schade veroorzaakt door de reeks stormen van 16 tot 21 februari 2022 op de Britse eilanden en het Europese vasteland op 3.851 miljoen euro voor de hele verzekeringssector. De stormreeks bestond uit stormen Ylenia, Zeynep en Antonia, en Dudley, Eunice en Franklin. Het gecommuniceerde schadecijfer is gebaseerd op gedetailleerde schadegegevens van de betrokken verzekeraars.

2022, een recordjaar in aantal schadedossiers voor stormen

Nog nooit veroorzaakten stormen in '22 zoveel schadedossiers, 257.319 voor een totale schadelast van 725,6 miljoen euro. De Pinksterstormen uit 2014 spannen nog steeds de kroon wat betreft de schadelast, er werd toen 654 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd aan de schadelijders, gespreid over 179.000 dossiers.

Story image

Verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met wind en water

De voorbije jaren hebben verzekeraars de frequentie en de intensiteit van stormen zien toenemen; ook in het verleden veroorzaakten stormen immers grote schade aan woningen en voertuigen. Met de overstromingen van 2021 werd ons land geconfronteerd met de grootste natuurramp ooit, de verzekeraars betaalden meer dan 2 miljard euro aan schadevergoedingen uit via een éénmalig uitgewerkt protocol met de overheden.

De sector vraagt dan ook met aandrang om gecoördineerde en verankerde acties op preventievlak voor alle regio’s en een duidelijk wettelijk kader waarin de sector kan opereren in samenwerking met de overheden na zware natuurrampen.

Story image

Eunice & Franklin - Overzicht per provincie (zonder schade aan voertuigen).

Provincie West-Vlaanderen zwaarst getroffen door de schadelast.

Impact per provincie Eunice Franklin per provincie.xlsx - 14 KB

 

* https://www.perils.org/files/News/2022/Loss-Announcements/EU-WS-Series-Feb.-2022/European-Windstorm-Series-Feb-2022-Industry-Loss-Footprint.jpg

Barbara Van Speybroeck
Barbara Van Speybroeck Communication Director

 

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel