Preview: De verzekeringssector in cijfers: trends en overstromingen juli ‘21

De verzekeringssector in cijfers: trends en overstromingen juli ‘21

“Een duurzaam publiek-privaat partnership is essentieel om toekomstige risico’s op te vangen”

Vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug

Vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug

De Vlaamse Regering zal samen met de verzekeraars elke Vlaming 100% terugbetalen voor de geleden schade door de wateroverlast. Het Vlaams Rampenfonds trekt hiervoor maximaal 79 miljoen euro uit. Daarnaast verdubbelen de verzekeraars hun financiële inspanning. Hiervoor is een akkoord bereikt met Assuralia.

Brand & diefstal
Slachtoffers van de natuurramp kunnen rekenen op hun verzekeraar voor de volledige vergoeding van geleden schade

Slachtoffers van de natuurramp kunnen rekenen op hun verzekeraar voor de volledige vergoeding van geleden schade

Overstromingen: Verzekeraars bezorgen 1.000 gezinnen tijdelijk onderkomen

Overstromingen: Verzekeraars bezorgen 1.000 gezinnen tijdelijk onderkomen

Actie Comeos in samenwerking met Assuralia: handelaars solidair met slachtoffers overstromingen

Actie Comeos in samenwerking met Assuralia: handelaars solidair met slachtoffers overstromingen

Verzekeraars massaal in de bres voor slachtoffers overstromingen

Verzekeraars massaal in de bres voor slachtoffers overstromingen

‘Club Beleg’ informeert beginnende beleggers

‘Club Beleg’ informeert beginnende beleggers

Bijna 70% van de Belgen zijn beleggers of zouden het willen zijn

Takoverschrijdend
De verzekeringssector opnieuw één van de sterkhouders van de BOB-campagne

De verzekeringssector opnieuw één van de sterkhouders van de BOB-campagne

Assuralia, de Belgische Brouwers en Vias institute lanceren - met steun van de regio’s en de federale en lokale politie - opnieuw een BOB-zomercampagne. En deze keer speelt het Europees Kampioenschap voetbal een belangrijke rol, met dank aan voetbalcommentatoren Frank Raes en Filip Joos.

Verzekeraars contacteerden meer dan 100.000 klanten uit getroffen sectoren

Verzekeraars contacteerden meer dan 100.000 klanten uit getroffen sectoren

18- tot 40-jarigen hebben weinig voeling met en vertrouwen in het pensioensysteem: Belgisch pensioen scoort slechts 5,4 op 10

18- tot 40-jarigen hebben weinig voeling met en vertrouwen in het pensioensysteem: Belgisch pensioen scoort slechts 5,4 op 10

In opdracht van PensioPlus, de koepel van pensioenfondsen, onderzocht Callebaut Collective in november-december 2020 hoe de jongere generatie Belgen naar het Belgisch pensioen in het algemeen en de persoonlijke pensioenopbouw in het bijzonder kijkt. Uit de resultaten van de perceptiestudie, waarbinnen zo’n 1800 respondenten tussen de 18 en 40 jaar werden bevraagd, blijkt dat er een sterk wantrouwen en ongerustheid ten opzichte van het pensioen leeft. Dit leidt tot een zekere pensioenonverschilligheid bij deze generatie, die het Belgische pensioensysteem slechts een 5,4 op 10 toekent.

Verzekeraars gaan klanten in meest getroffen sectoren proactief benaderen

Verzekeraars gaan klanten in meest getroffen sectoren proactief benaderen

Vijf jaar na de aanslagen: wat de verzekeringen hebben gedaan en geleerd

Vijf jaar na de aanslagen: wat de verzekeringen hebben gedaan en geleerd

Vijf jaar na de aanslagen van Maalbeek en Zaventem maakt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, een balans op van de tussenkomsten, de eigen initiatieven en de voorstellen van de verzekeraars.

Takoverschrijdend
Recordaantal schadedossiers na stormen in 2020

Recordaantal schadedossiers na stormen in 2020

Verzekeraars staan paraat om schadelijders bij te staan

Brand & diefstal
Meer
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel