Jaarlijkse Assuralia-update over de aanslagen van 22 maart 2016

Jaarlijkse Assuralia-update over de aanslagen van 22 maart 2016

De verzekeringsmaatschappijen keerden 65,7 miljoen euro uit aan de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016, waarvan 56,5 miljoen euro voor lichamelijke en morele schade (cijfers eind 2022). In het totaal deden na de aanslagen 1.419 slachtoffers aangifte bij de verzekeraars. Het betreft niet enkel overlijdens of lichamelijke letsels, het gaat ook over diverse schade tot en met bagageschade.

Verzekeringssector wil leemtes vullen voor een betere bescherming tegen risico’s

Verzekeringssector wil leemtes vullen voor een betere bescherming tegen risico’s

De gevolgen van de klimaatverandering tonen meer dan ooit het belang aan van publiek-private partnerschappen tussen de verzekeringssector en de overheid. Samenwerking tussen beide partijen is al even essentieel om de tweede en de derde pensioenpijler te versterken. Bij de publicatie van het Jaarrapport 2022 van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, herhalen de verzekeringsondernemingen hun oproep tot samenwerking om te bouwen aan een duurzamere en veerkrachtigere wereld. Volgens de eerste schattingen noteert de Belgische verzekeringssector een totaal incasso van 30,5 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar voordien.

"Samen het pensioenbewustzijn bij jonge werknemers opkrikken"

"Samen het pensioenbewustzijn bij jonge werknemers opkrikken"

Nieuwe campagne van Assuralia en PensioPlus wijst de weg naar informatie. Minister Lalieux benadrukt het belang van positieve sensibilisering.

1 jaar na stormen Eunice en Franklin: verzekeraars betaalden bijna 573 miljoen euro uit

1 jaar na stormen Eunice en Franklin: verzekeraars betaalden bijna 573 miljoen euro uit

Verzekeraars behandelden een record aan schadedossiers stormen en overstromingen in 2022

Update overstromingen juli 2021

Update overstromingen juli 2021

Nu de regeling van de materiële schade bijna afgerond is, richten verzekeraars zich op de toekomst

December, de ultieme pensioenspaarmaand van het jaar

December, de ultieme pensioenspaarmaand van het jaar

Ongeveer 1,3 miljoen Belgen* sparen voor hun pensioen met een pensioenspaarverzekering. Het totaal van de in 2021 gestorte premies bedroeg 1,1 miljard euro.

Leven & pensioen
BOB zoekt nieuwe wegen om levens te redden

BOB zoekt nieuwe wegen om levens te redden

Assuralia steunt een rigoureuzere houding in het verkeer

Auto
Patiënten kunnen rekenen op een duidelijk en transparant kader in geval van medische expertise

Patiënten kunnen rekenen op een duidelijk en transparant kader in geval van medische expertise

Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars, heeft in samenwerking met de beroepsverenigingen van raadgevende artsen (Abefradoc en Benevermedex) richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen opgesteld die een transparant verloop en empathische opvolging van de medische expertise moeten garanderen ten voordele van elke patiënt die langsgaat bij een raadgevend arts.

Ongevallen
Klanten in moeilijkheden door de energiecrisis kunnen rekenen op hun verzekeraar

Klanten in moeilijkheden door de energiecrisis kunnen rekenen op hun verzekeraar

Ook verzekeringssector laat betalingsuitstel van woonkrediet toe voor particulieren

Takoverschrijdend
Banken en verzekeraars peilen naar duurzaamheidsvoorkeuren van klanten met MiFID II en IDD

Banken en verzekeraars peilen naar duurzaamheidsvoorkeuren van klanten met MiFID II en IDD

Op 2 augustus 2022 treden de nieuwe MiFID en IDD-regels over duurzaamheid in werking1waardoor financiële instellingen vanaf nu ook zullen vragen naar de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren van klanten. Dit kadert binnen de doelstellingen van de Green Deal2 en de transitie naar een duurzame en meer circulaire economie.

Category
Year
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel