Aanvullende pensioenen: werkgevers verlangen stabiliteit

Aanvullende pensioenen: werkgevers verlangen stabiliteit

Hein Lannoy: “Mits het nodige vertrouwen wordt de verdere uitbouw van de 2de pijler een positief pensioenverhaal"

Groepsverzekering
Assuralia en de vakbondsorganisaties sloten een sociaal akkoord voor 2021 en 2022: toekenning van een coronapremie van 450 euro netto

Assuralia en de vakbondsorganisaties sloten een sociaal akkoord voor 2021 en 2022: toekenning van een coronapremie van 450 euro netto

De geest van Sinterklaas waarde wellicht rond tijdens de onderhandelingen tussen de sociale partners, Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, en de vakbondsorganisaties. Uitgerekend vandaag, op 6 december, hebben zij een sociaal akkoord voor 2021 en 2022 ondertekend.

Verzekeraars zetten sterke schouders onder de grootste preventiecampagne op de weg“Deze keer ben ik BOB!”

Verzekeraars zetten sterke schouders onder de grootste preventiecampagne op de weg“Deze keer ben ik BOB!”

Assuralia zet, samen met de vzw Belgische Brouwers en verkeersinstituut Vias, deze winter weer volop in op preventie met de gekende BOB campagne. Topartiest Metejoor is deze keer ambassadeur. Via een wedstrijd kan je hem winnen als je persoonlijke BOB voor één avond. Sensibiliseren is nog steeds nodig, benadrukt de verzekeringskoepel. Elke dag gebeuren er gemiddeld 12 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol, op nieuwjaarsdag gaat het gemiddeld zelfs over 26 ongevallen. Dat is 1 ongeval op 3.

Auto
December: de laatste rechte lijn om de voordelen van het pensioensparen te benutten

December: de laatste rechte lijn om de voordelen van het pensioensparen te benutten

Bijna 1,5 miljoen Belgen* sparen voor hun pensioen met een pensioenspaarverzekering. Het totaal van de in 2020 gestorte premies bedroeg 1,2 miljard euro.

Leven & pensioen
De verzekeringssector in cijfers: trends en overstromingen juli ‘21

De verzekeringssector in cijfers: trends en overstromingen juli ‘21

“Een duurzaam publiek-privaat partnership is essentieel om toekomstige risico’s op te vangen”

Vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug

Vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug

De Vlaamse Regering zal samen met de verzekeraars elke Vlaming 100% terugbetalen voor de geleden schade door de wateroverlast. Het Vlaams Rampenfonds trekt hiervoor maximaal 79 miljoen euro uit. Daarnaast verdubbelen de verzekeraars hun financiële inspanning. Hiervoor is een akkoord bereikt met Assuralia.

Brand & diefstal
Slachtoffers van de natuurramp kunnen rekenen op hun verzekeraar voor de volledige vergoeding van geleden schade

Slachtoffers van de natuurramp kunnen rekenen op hun verzekeraar voor de volledige vergoeding van geleden schade

Overstromingen: Verzekeraars bezorgen 1.000 gezinnen tijdelijk onderkomen

Overstromingen: Verzekeraars bezorgen 1.000 gezinnen tijdelijk onderkomen

Actie Comeos in samenwerking met Assuralia: handelaars solidair met slachtoffers overstromingen

Actie Comeos in samenwerking met Assuralia: handelaars solidair met slachtoffers overstromingen

Verzekeraars massaal in de bres voor slachtoffers overstromingen

Verzekeraars massaal in de bres voor slachtoffers overstromingen

Category
Year
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel