Als de dooi in het land is: wees alert voor waterschade

De verzekeraars weten het maar al te goed: milde winters brengen insijpelingen, strenge winters barsten en lekken. Daarom geeft Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de tip om komend weekeinde de waterleidingen even na te kijken.

De verzekeraars weten het maar al te goed: milde winters brengen insijpelingen, strenge winters barsten en lekken. Daarom geeft Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de tip om komend weekeinde de waterleidingen even na te kijken.

Gemiddeld beheren de verzekeraars jaarlijks 120.000 gevallen van waterschade aan woningen voor een gemiddelde kost van 2.000 euro en een totaalbedrag van 240.000.000 euro. Een aantal zeer strenge winters waar vorst tot tienduizenden extra gevallen van waterschade leidde, liggen nog in het geheugen.

Preventie en alertheid kunnen je voor onaangename verrassingen behoeden, zoals natte voeten, vochtige muren, opgeduwd parket of beschimmelde kledij in de kleerkast.

Zo raden verzekeraars aan het einde van een koudegolf aan om buitenverblijven, zolders, onverwarmde garages en technische lokalen, tuinhuisjes, schuren en werkplaatsen na te kijken om te checken of de vorst geen waterschade heeft teweeggebracht. Het is immers bij de dooi dat de schade merkbaar wordt en dat het van belang is om te vermijden dat die schade groter wordt.

Steeds vaker omvat de woningverzekering naast de vergoeding van de schade als gevolg van een lek ook een bijstand die meteen hulp biedt bij het drogen, het reconditioneren of het redden van beschadigde goederen: reden te meer om de verzekeraar zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Hoe waterschade vermijden?

https://www.abcverzekering.be/brandpreventie/hoe-waterschade-vermijden

 

Story image

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel