Assuralia en vakbonden sluiten cao’s voor 2016: Verbetering van koopkracht en veralgemening van outplacement

De sociale partners uit de verzekeringssector (Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, en de vakbonden) hebben op 18 januari 2016 een sociaal akkoord afgesloten. Het akkoord heeft betrekking op het jaar 2016, uitgezonderd de voorziene verhoging van de koopkracht die overeengekomen is voor onbepaalde duur.

Het luik koopkracht van het sociaal akkoord voorziet in 200 euro netto in 2016 die ook worden doorgetrokken naar de volgende jaren. De verzekeringsondernemingen beslissen vrij over de manier waarop ze dit bedrag zullen toekennen. Het valt te verwachten dat een aantal bedrijven de waarde van de maaltijdcheques met 1 euro zullen verhogen, anderen zullen misschien opteren voor een extra storting van de werkgever in de groepsverzekering.

Het akkoord omvat ook drie specifieke sociale overeenkomsten. De overeenkomst inzake outplacement is vrij uniek in ons land. Vanaf heden hebben alle werknemers (uitgezonderd medewerkers met minder dan 1 jaar anciënniteit en de vervroegd gepensioneerden) in de verzekeringssector recht op het stelsel voor beroepsherinschakeling. Voorheen kon je als werknemer van een verzekeringsonderneming enkel aanspraak maken op de outplacementregeling wanneer door de werkgever niet alle sectorale ontslagprocedures werden in acht genomen. In ruil voor een veralgemening van de outplacementregeling worden de sectorale financiële sancties voor het niet toepassen van ontslagprocedures herzien.

De coördinatie van het gehele outplacement-luik ligt bij Fopas, het fonds voor opleiding en competentieontwikkeling in de verzekeringssector dat paritair wordt beheerd.

Een andere specifieke overeenkomst regelt de financiering van Fopas: de cao voorziet in 0,15 % van de loonmassa. Tenslotte is er ook een overeenkomst ondertekend die de regeling voor tijdskrediet in de sector voor 2016 afstemt op het sociaal akkoord dat in april 2015 werd gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. Werknemers kunnen op 55 jaar, na 35 jaar loopbaan, hun werktijd verminderen met 1/5 of 1/2.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.