Assuralia gaat mee op “Expeditie Geluk”

Assuralia gaat twee nieuwe partnerships aan op het terrein van het preventieve gezondheidsbeleid. De federatie van de verzekeringsondernemingen verbindt zich de volgende jaren aan twee campagnes die inzetten op het bevorderen van mentaal welbevinden en het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. De federatie speelt zo ten volle in op de maatschappelijke actualiteit. In Vlaanderen en Brussel trekt Assuralia mee op “Expeditie Geluk”, een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. De federatie lanceerde de campagne in de lokalen van basisschool Maria-Boodschap te Brussel.

Assuralia gaat in zee met twee zeer gerespecteerde organisaties. Langs Nederlandstalige kant verbindt de sector zich aan het project “Expeditie Geluk” van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, dat het versterken van mentaal welbevinden aanwakkert in de lagere scholen. Langs Franstalige zijde ondersteunt de federatie opleidingen en sensibilisering voor onderwijzend personeel via het CRéSam (Centre de Références pour la Santé mentale). Beide projecten willen van lagere scholen een omgeving maken die positief inwerkt op het mentaal welbevinden.

Expeditie Geluk voortaan gratis voor alle scholen

Expeditie Geluk kan al op twee jaar ervaring bogen. Met de steun van de Vlaamse overheid namen aan de jongste editie, in november 2023, 18.000 kinderen deel, zijnde meer dan 1100 klassen uit lagere scholen in Vlaanderen en Brussel. Door de extra ondersteuning van de verzekeraars zal het Vlaams Instituut Gezond Leven de actie de volgende jaren kunnen versterken en veel breder uitdragen, zodat het aantal bereikte schoolkinderen exponentieel kan groeien. Zo gaan we samen voor meer geluk in de klas.

Kinderen van jongs af aan, op een speelse manier, vaardigheden en gewoontes aanleren die het mentaal welbevinden versterken: dat is het doel van Expeditie Geluk. Tijdens de Expeditie duiken leerlingen met hun klas in een virtuele (ruimte)wereld. Samen gaan ze op zoek naar toffe, laagdrempelige en verbindende klasopdrachten die hun mentaal welbevinden versterken. ​ Hoewel deze actie steun geniet van de Vlaamse gemeenschap, bleef er voor elke klas nog een deelnamekost van 15 à 25 euro. Die inschrijvingskost werd door veel scholen als een drempel ervaren. Dankzij de samenwerking met de gezondheidsverzekeraars van Assuralia kunnen scholen en kinderen voortaan gratis op expeditie.

Ook preventie in Franstalige lagere scholen

Langs Franstalige zijde, zal het expertisecentrum CRéSam, in samenwerking met Assuralia een nieuwe opleiding rond mentale gezindheid creëren voor alle leerkrachten, opvoeders en begeleiders in het basisonderwijs. Bedoelde vorming wil het onderwijspersoneel de nodige vaardigheden en kennis bijbrengen om mogelijke problemen bij jonge kinderen vroegtijdig te detecteren. CRéSam zal de leerkrachten ook aanmoedigen om aan preventie te doen, door het delen van goede voorbeelden van activiteiten die het mentaal welzijn van kinderen bevorderen.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia: « Verzekeringen en preventie gaan hand in hand, en dit in alle branches, dus ook in de gezondheidsverzekeringen. Als beroepsfederatie zijn we bijzonder blij en gemotiveerd om de volgende jaren twee mooie campagnes te ondersteunen die het mentaal welbevinden van kinderen zullen stimuleren».
Linda De Boeck, directeur Vlaams Instituut Gezond Leven vzw: « We zijn erg verheugd over de samenwerking met Assuralia. Door de gezamenlijke investeringen vanuit Gezond Leven, de Vlaamse Overheid én Assuralia kan Expeditie Geluk een vaste waarde worden in de Vlaamse en Brusselse klassen. Het is belangrijk dat we met verschillende partners, publiek en privaat, aan hetzelfde zeel trekken en dat we samenwerken om bestaande, succesvolle projecten, zoals Expeditie Geluk, te versterken. Ook dat is ‘Health in all policies’! »
Sofie De Clercq en Kim Verschuere, directeur en juf, basisschool MaBo Brussel: « Tijdens Expeditie Geluk leren de kinderen omgaan met elkaars sterke kanten, minder sterke kanten en elkaar gevoelens. Vooral het bespreekbaar maken van al deze zaken stond centraal. Voor kinderen is het vaak een grote stap om hierover te spreken. De stap werd voor de kinderen vaak wat kleiner door de verhalen van de BV’s die aan bod kwamen. De Expeditie werkte hierdoor zeer groepsverbindend. Wij schrijven ons volgend jaar zeker opnieuw in. »
Marie Lambert, co-directrice van CRéSam : « Het mentaal welzijn van jongeren is een fundamentele hoeksteen van onze samenleving. CRéSaM is erg tevreden om met de steun van Assuralia initiatieven te kunnen ontwikkelen bestemd voor de scholen en zo bij te dragen tot het mentaal welbevinden van kinderen. »

WIE is WIE

Assuralia is de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. De federatie heeft 20 jaar ervaring met preventiecampagnes als partner van de BOB-campagnes, nu gaat ze ook voluit voor gezondheidsbevordering op jonge leeftijd, met de financiële steun van haar leden/gezondheidsverzekeraars.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. Iedereen op een toegankelijke manier stimuleren om gezond(er) te leven, in een gezonde omgeving. We zijn expert in voeding, beweging & sedentair gedrag, tabak, mentaal welbevinden, gezondheid & milieu en setting-gericht werken. Specifiek op die thema’s ondersteunen we de overheid in het opmaken en uitvoeren van het beleid. Dit combineren we met expertise in gedragsverandering en gezondheidsongelijkheid. Gezond Leven geniet steun van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid.

CRéSam (Centre de référence en santé mentale) is erkend door de Waalse overheid. Het ontwikkelt onderzoeksopdrachten, brengt de beste praktijken op, informeert en ondersteunt de professionals via uiteenlopende initiatieven en concrete acties. CréSam werkt samen met alle actoren inzake mentaal welzijn en heel wat partnerorganisaties, het onderwijs inbegrepen.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.