Assuralia neemt nota van groen licht van Comité voor Schadeafwikkeling voor vergoeding van lichamelijke letsels van de slachtoffers van 22 maart

Dit Comité heeft groen licht gegeven aan de verzekeraars om de lichamelijke schade van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart volledig te vergoeden, conform de waarborgen van de verschillende verzekeringen die geroepen worden om tussen te komen. Voor alle andere schade is een voorlopig vergoedingspercentage vastgelegd.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft kennis genomen van de beslissing waarbij het Comité voor Schadeafwikkeling, opgericht door de wet terrorisme, de aanslagen van 22 maart erkent als daden van terrorisme en toelating verleent om de procedure voor schadeloosstelling op te starten. Dit Comité heeft groen licht gegeven aan de verzekeraars om de lichamelijke schade van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart volledig te vergoeden, conform de waarborgen van de verschillende verzekeringen die geroepen worden om tussen te komen. Voor alle andere schade is een voorlopig vergoedingspercentage vastgelegd, dat tijdens de komende maanden moet herbekeken worden. Deze beslissing kadert in de publiek-private samenwerking die de wet van 1 april 2007 ingericht heeft teneinde de dekking van terrorisme mogelijk te maken in de meest courante verzekeringsovereenkomsten. De verzekeraars kunnen alleen maar vaststellen dat het Comité met de vaststelling van een voorlopig uitkeringspercentage voor niet lichamelijke schades voorzichtig is geweest.

 

Het Comité voor Schadeafwikkeling bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ministers van Economie, Begroting, Werk en Ambtenarenzaken, twee vertegenwoordigers van de verzekeraars en één lid van OCAD, het orgaan dat belast is met de dreigingsanalyse. Het Comité wordt voorgezeten door een universiteitsprofessor. Het Comité komt op geregelde tijdstippen samen om zijn beslissing aangaande de vergoedingspercentages te herevalueren in functie van de evolutie van de situatie en van de aangegeven schades. Behoudens een nieuwe zware terreurdaad dit jaar, waardoor het door de wet bepaalde interventieplafond van 1,2 miljard euro eventueel zou kunnen overschreden worden, is Assuralia hoopvol dat het Comité tegen uiterlijk eind 2016 de verzekeraars de toelating zal geven om, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, alle mogelijke vormen van verzekerde schade van de slachtoffers volledig te vergoeden.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.