Assuralia reageert positief op akkoord tussen sociale partners over aanvullende pensioenen

In België zijn ongeveer drie vierden van de werknemers aangesloten bij een pensioenplan dat op initiatief van hun werkgever of sector is ingericht. Meer dan 95 % van de werkgevers kiezen daarbij voor de groepsverzekering.

“Het akkoord dat de sociale partners bereikt hebben over de financiering van de aanvullende pensioenen bevestigt het belang van deze noodzakelijke vorm van voorzorg”, stelt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. “Voor zowel werknemers als werkgevers is het een goede zaak dat de verdere ontwikkeling van de beroepspensioenen, de tweede pijler van de pensioenopbouw, beter afgestemd wordt op wat op de financiële markten haalbaar is. Dit neemt een belangrijke rem weg voor de gewenste verdere verspreiding (meer werknemers) en financiering (hogere bijdragen) van dit middel om de bestaanszekerheid van de toekomstige gepensioneerden te waarborgen.”

In België zijn ongeveer drie vierden van de werknemers aangesloten bij een pensioenplan dat op initiatief van hun werkgever of sector is ingericht. Meer dan 95 % van de werkgevers kiezen daarbij voor de groepsverzekering.

Story image

 

Leven & pensioen Groepsverzekering
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel