Assuralia roept toekomstige regering op om ​
een duurzame oplossing voor natuurramprisico’s te vinden

Op de vooravond van de derde verjaardag van de dodelijke overstromingen van juli 2021 roept Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de nieuwe regering (in wording) op om een publiek-privaat partnerschap te sluiten met het oog op een duurzame verdeling van de dekking van schade door klimaatgebeurtenissen tussen de verzekeringsondernemingen en de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus.

Drie jaar na die ongeziene gebeurtenis is het vergoeden van de schade zo goed als afgerond. Op 31 maart 2024 was 98,9 % van de 74.000 dossiers van verzekerde schadegevallen bijna volledig geregeld. Dit percentage omvat 94,1 % dossiers die na een volledige schadeloosstelling werden afgesloten en 4,8 % dossiers waarbij het totale schadebedrag voor 80 % werd vergoed – de resterende 20 % wordt aan de schadelijders betaald nadat zij facturen van de werkzaamheden hebben voorgelegd. Tot slot rest er nog 1,1 % aan lopende dossiers, waarbij het voornamelijk om grote collectiviteiten gaat.

Publiek-private samenwerking essentieel om grootschalige klimaatrisico’s op te vangen ​

Bij de overstromingen in Wallonië van 2021 botste de huidige regeling om getroffenen te vergoeden op haar grenzen. Door de dringende nood en de omvang van de ramp zijn de verzekeraars en het Waalse Gewest uitzonderlijk een regeling overeengekomen om de getroffenen volledig schadeloos te stellen: de verzekeraars verdubbelden hun wettelijke interventielimiet en kenden het Waalse Gewest een renteloze lening toe.

Hein Lannoy:

“De situatie van drie jaar geleden was ongezien, maar de gevonden oplossing is in de toekomst niet voor herhaling vatbaar. De verzekeraars nemen hun maatschappelijke rol ten volle op, maar om de premies betaalbaar te houden pleiten we voor een partnerschap tussen onze sector en de overheden. Ons voorstel is gericht op een verdeling van de inspanningen tussen aan de ene kant de verzekeraars en aan de andere kant de Gewesten die een tweede schijf vergoeden, de federale overheid die een derde schijf financiert en zelfs een tussenkomst op Europese niveau."

Hoewel het wettelijke plafond voor de tussenkomst van de verzekeraars ondertussen is verviervoudigd – het werd opgetrokken van 45% naar 188 % van de premies in de tak Brand – en nu dus ongeveer 1,6 miljard euro bedraagt, werd er vooralsnog geen enkele aangepaste wetgeving aangenomen op grond waarvan de verzekeraars en de overheden de burgers adequaat kunnen beschermen bij een grootschalige klimaatgebeurtenis. Nog even ter herinnering: het totaalbedrag van de schadelast door de overstromingen van 2021 overschreed de 2,5 miljard euro. ​

Natuurrampen richten steeds meer schade aan

Jaar na jaar wordt het beeld bevestigd: de klimaatverandering heeft wereldwijd alsmaar grotere gevolgen, zowel qua frequentie als qua intensiteit. Een bewijs hiervan: de zeer recente overstromingen in Voeren die voor meer dan 25 miljoen aan schade hebben aangericht.

Voor de verzekeraars uit dit zich ook in stijgende herverzekeringstarieven. Herverzekeraars houden rekening met klimaatgebeurtenissen op mondiale schaal wanneer zij nationale verzekeraars een herverzekeringscapaciteit toekennen. Een duurzame samenwerking tussen de verschillende actoren is essentieel om de klimaatrisico’s het hoofd te bieden, en noodzakelijk om getroffenen een volledige schadeloosstelling te kunnen garanderen. ​

Zoals Hein Lannoy concludeert:

“Het is essentieel deze boodschap kracht bij te zetten, zeker nu er na de recentste verkiezingen een nieuwe regering wordt gevormd. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij dankzij een doeltreffende samenwerking tussen de verzekeraars en de overheden op een adequate bescherming kunnen rekenen bij tegenspoed door de klimaatverandering.”

Al is een doeltreffend beheer van natuurramprisico’s onlosmakelijk verbonden met de verzekeringsdekking en de schadevergoeding, meer dan ooit blijft ook risicopreventie geboden, met onder meer een strikt beleid voor de toekenning van bouwvergunningen in risicozones, ingrepen in de ruimtelijke ordening en het opzetten van alarmsystemen.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.