Assuralia-update over de aanslagen van 22 maart 2016

Eind 2021 was al 58,8 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek. Dat blijkt uit de jaarlijkse update van Assuralia over de schadevergoedingen met betrekking tot die aanslagen. De federatie van verzekeraars blijft voorstander van een nieuw wettelijk kader met het oog op een betere opvang van slachtoffers van terrorisme.

In het totaal deden 1.422 slachtoffers aangifte bij de verzekeraars. Het betreft niet enkel overlijdens of blijvende letsels, het gaat ook over diverse schade tot en met bagageschade. Per 31 december 2021 hebben de verzekeraars op grond van de betrokken verzekeringen 58,8 miljoen euro uitgekeerd, waarvan bijna 50 miljoen voor lichamelijke en morele schade.

De verzekeraars hebben ook 60,6 miljoen euro aan voorzieningenaangelegd voor de slachtoffers. Het betreft financiële reserves om de toekomstige verplichtingen van verzekeraars te waarborgen. Een groot deel van deze reserves zal worden aangewend in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, die levenslange renten zal moeten uitbetalen aan de zware slachtoffers, heel wat slachtoffers waren immers onderweg naar het werk. ​

De verwondingen van sommige zwaargewonde patiënten waren zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten. Een definitieve berekening en regeling van de lichamelijke schade is pas mogelijk wanneer hun toestand is geconsolideerd, dwz wanneer de genezing van hun letsels niet meer evolueert. Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor de morele schade.

Naar een betere opvang na aanslagen

De verzekeraars hebben de voorbije jaren initiatieven genomen om slachtoffers van aanslagen in de toekomst beter op te vangen: zo hebben zij er zich toe verbonden om de morele schade, ook bij complexe letsels, uiterlijk één jaar na de aanslag te vergoeden. Om de medische onderzoeken vlotter te laten verlopen, is onder de verzekeraars afgesproken dat voortaan één verzekeraar de leiding van de medische expertise opneemt, zodat slachtoffers zich niet bij meerdere artsen moeten aanbieden op uitnodiging van verschillende verzekeraars.

Hein Lannoy, ceo van Assuralia: “Met eigen initiatieven gaven de verzekeraars al enkele impulsen aan de noodzakelijke verbetering van het verzekeringsregime inzake terrorisme. De verzekeraars formuleerden ook voorstellen om tot een bredere en duurzame oplossing te komen voor de opvang van slachtoffers en alle bijbehorende schade”.

Op haar website verschaft Assuralia informatie over de vergoeding van aanslagen via een digitale wegwijzer die rekening houdt met de aard van de claim en de verschillende verzekeringswaarborgen. De beroepsvereniging werkte ook mee aan het initiatief om slachtoffers van aanslagen in het buitenland gerichte informatie te verstrekken.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.