Assuralia waarschuwt voor zware impact van een financiële transactietaks

Indien de regering-Michel volgende week de financiële transactietaks (FTT) steunt, dreigen de slachtoffers van ongevallen, de verzekerden en de pensioenvoorziening daarvoor de rekening te betalen. Assuralia stelt immers vast dat de ontwerptekst geen uitzondering maakt voor de beleggingen met betrekking tot de technische voorzieningen die aan de verzekerden toebehoren.

De ministers van Financiën van tien EU-lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, België, Griekenland, Portugal, Slovakije, Slovenië en Spanje) onderhandelen momenteel over een ontwerptekst van financiële transactietaks (FTT). Er wordt een beslissing verwacht tijdens de volgende vergadering met de ministers van Financiën (ECOFIN). Ons land moet zich dus begin december uitspreken of het voort wil gaan met die Europese transactietaks (FTT).

Deze taks - een idee van de Europese Commissie dat de vorige regering had overgenomen - wil speculatie tegengaan, de regelgeving in de EU harmoniseren en de financiële sector doen bijdragen in de kosten van de financiële crisis. Het huidige tekstvoorstel schiet zijn doel echter ver voorbij door niet uitsluitend speculatieve activiteiten te viseren, maar ook de beleggingen die verzekeringsondernemingen doen om hun verplichtingen ten opzichte van de klanten na te komen. Wat er nu binnen Europa op tafel ligt, gaat lijnrecht in tegen het huidige regeerakkoord! Het federale regeerakkoord bepaalde immers uitdrukkelijk dat de FTT geen impact mocht hebben op verzekeringsverrichtingen.

De beleggingen die verzekeringsondernemingen doen met betrekking tot hun technische voorzieningen horen toe aan de slachtoffers van ongevallen, om ze zolang als nodig schadeloos te stellen, langetermijnspaarders uit te betalen en pensioenen uit te keren.

Het onderwerpen van verzekeringsondernemingen aan een FTT heeft een negatieve impact op de pensioenvorming in België waarbinnen aanvullende pensioenen een steeds belangrijker deel vormen. Verzekeraars zijn de belangrijkste aanbieders van pensioenproducten op de Belgische markt. Elke vrijstelling voor pensioenproducten moet bijgevolg ook gelden voor producten aangeboden door verzekeringsondernemingen. Deze taks zal nefaste gevolgen hebben voor de beleggingen gedaan in het kader van groepsverzekeringen, pensioensparen, langetermijnsparen alsook de wettelijke pensioenen voor via een verzekeraar verzekerde lokale entiteiten. De taks treft in de eerste plaats dan ook de begunstigden van deze pensioenproducten die een lager rendement hierop zullen genieten. Bovendien dreigt dit werkgevers en werknemers af te remmen in hun streven om aan de noodzakelijke aanvullende pensioenopbouw te doen.

 

Het onderwerpen van verzekeringsondernemingen aan een FTT heeft ook een negatieve impact op de slachtoffers van ongevallen. De voorzieningen die verzekeraars moeten aanhouden, dienen bij voorbeeld om de renten te betalen aan slachtoffers van een arbeidsongeval of van een lichamelijk trauma na een verkeersongeval.

Het repetitieve karakter maakt de impact van de FTT nog groter: het voorstel betreft geen eenmalige of jaarlijkse heffing, maar een heffing op elke uitgevoerde financiële transactie. Door het langetermijnkarakter van de verplichtingen van verzekeringsondernemingen zou de FTT over meerdere jaren een aanzienlijke uitholling van de voorzieningen van slachtoffers en de reserves van spaarders kunnen betekenen.

Het feit dat slechts 10 lidstaten overwegen om een FTT in te voeren, en dat het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Nederland niet wensen deel te nemen aan deze ondoordachte belasting, zal leiden tot een delokalisatie van financiële dienstverlening en een ongelijk speelveld creëren binnen de Europese Unie en binnen de eurozone.

Assuralia roept de regering op om het regeerakkoord na te leven en verzekeringsondernemingen vrij te stellen van de FTT voor wat hun technische voorzieningen betreft. Als dit niet gebeurt, zal de slecht doordachte FTT de reserves treffen die spaarders hebben opgebouwd in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen, alsook de aangelegde voorzieningen om slachtoffers te vergoeden. Assuralia vraagt geen vrijstelling voor de beleggingen van het eigen vermogen van verzekeringsondernemingen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.