Belgische verzekeringssector geeft blijk van veerkracht

Ook in moeilijk Corona-jaar

De Belgische verzekeringssector is niet gespaard gebleven door de coronapandemie en de weerslag op de Belgische economie, de ondernemingen, de maatschappij en de mensen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van beroepsvereniging Assuralia. Als sector in zijn geheel heeft hij zich wel snel aangepast aan het nieuwe normaal, om gezinnen, bedrijven en organisaties te blijven bedienen en de nodige bescherming bieden.

De eerste vaststelling is dat het algemene premie-inkomen op de Belgische verzekeringsmarkt gedaald is met 2,6 % in 2020, van 29,2 miljard euro in 2019 naar 28,4 miljard euro in 2020. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het onzekere economische klimaat en de volatiliteit op de financiële markten.

De twee grote verzekeringscategorieën, schade- en levensverzekeringen, vertonen een gemengd beeld. De schadeverzekeringen kenden in 2020 een lichte groei van 1%, ten opzichte van 3,6% in 2019, en het incasso strandde zodoende net onder de 13 miljard euro. De belangrijkste dalingen worden vastgesteld voor producten die ondernemingen dekken. Gezien de lagere activiteit en de tijdelijke werkloosheid door de Covid-pandemie daalden de omzet en salarismassa die dikwijls de basis zijn voor de tarificatie bij deze producten. Niettegenstaande de daling van de premies bleven wel alle risico’s gedekt.

De premies uit levensverzekeringen daarentegen konden - ondanks de mooie inhaalbeweging in het vierde kwartaal - de cijfers van 2019 niet meer bijbenen. ​ Met een daling van 5,4 % van het totale premie-inkomen tot 15,5 miljard euro als gevolg.

De tak 21 spaarproducten waren minder in trek (-14,6%) wegens van de lage rentevoet en beleggers zijn eerder terughoudend geweest om in tak 23 beleggingsproducten (+1,2%) te investeren door de economische onzekerheid. Wel valt op dat de verschuiving van spaar- naar beleggingsproducten zich verder doorzet, voornamelijk door de lage intrestvoeten. Daarnaast had het effect van de lockdown in de eerste jaarhelft tot gevolg dat er minder commerciële opportuniteit was om individuele levensverzekeringsproducten te verkopen.

Voor de autoverzekeringssector was 2020 een atypisch jaar. Door de lockdown reden er immers minder auto’s op de Belgische (snel)wegen, met name in het voorjaar. Of dit effectief ook een verdere daling van de autoverzekeringspremie tot gevolg zal hebben, zal pas later in het jaar duidelijk zijn. Het valt wel op te merken dat de premie van de verplichte autoverzekeringen (auto’s voor “Toerisme en zaken”) de voorbije jaren in dalende lijn ligt. ​ Tussen 2016 en 2020 is dat met liefst 10% in reële termen.

Uit een eigen enquête van Assuralia valt ook het (licht) groeiend succes op van de verzekering per kilometer (vandaag ongeveer 15% van de contracten).

2020 was figuurlijk een stormachtig jaar, maar ook letterlijk. In februari raasden stormen Sabine en Dennis door ons land, in het laatste weekend van september zorgde storm Odette voor heel wat schade. Samen veroorzaakten ze voor 369 miljoen euro aan schade die verzekerd was, een bovengemiddelde schadelast voor 2020, zonder dat het een historisch jaar was.

De volledige cijfers met gedetailleerde overzichten per verzekeringstak kunnen geraadpleegd worden in het jaarverslag.

Reële impact op de sector voelbaar de komende maanden

Hilde Vernaillen, Voorzitter van Assuralia

“Ook in 2021 zijn er een aantal onzekere factoren die impact zullen hebben op de verzekeringssector de komende maanden. Zo worden er bijvoorbeeld minder auto’s verkocht, verwachten we een weerslag van de vele ondernemingen in moeilijkheden en blijft het economisch klimaat zeer onzeker. Als sector blijven we hier waakzaam voor. ”

Daarnaast loopt er momenteel een procedure om de Europese richtlijn “Solvency II” - die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor verzekeraars beoogt - te actualiseren. Voor Assuralia mag dat geen reden zijn om de lasten op de verzekeraars te verhogen.

Hilde Vernaillen, Voorzitter van Assuralia

“De verzekeraars zijn er in geslaagd behoorlijk weerstand te bieden tegen de crisis, tijd dus om de sector vooral meer mogelijkheden te bieden om investeringen naar het bedrijfsleven te laten vloeien.”

De verzekeringssector moet een structurele rol spelen in de economische relance

Ook in onzekere tijden moeten we vooruit blijven kijken. Naast de verlenging van de steunmaatregelen ter bescherming van particulieren, gezinnen en bedrijven die het zwaarst getroffen zijn, heeft de sector ook expliciet zijn steun toegezegd voor maatregelen ter relance van de Belgische economie.

Hilde Vernaillen, Voorzitter van Assuralia

“Onze economie staat voor belangrijke uitdagingen, we moeten heel wat ondernemingen weer op de rails krijgen en daar kunnen en willen we als verzekeringssector een belangrijke maatschappelijke rol in spelen. Enerzijds door geld vrij te maken voor duurzame investeringen in België en anderzijds als gesprekspartner in het zoeken naar duurzame maatschappelijke oplossingen inzake sociale zekerheid/welzijn, mobiliteit/veiligheid, klimaat ea.”

Transparantie en innoveren in functie van nieuwe behoeften en noden prioritair

Hein Lannoy, CEO van Assuralia

“We blikken terug op een ongetwijfeld moeilijk jaar, ook en vooral voor vele gezinnen en ondernemingen in ons land. En de uitdagingen blijven torenhoog: naast een belangrijke maatschappelijke rol blijven spelen moet de verzekeringssector ook aandacht blijven hebben voor transparantie in de communicatie en nieuwe behoeften van de klanten. De mobiliteit en de werkplek van onze klanten is gewijzigd, het digitale luik speelt een cruciale rol… aan de sector om te blijven zoeken naar producten en diensten die dicht bij het dagelijkse leven van hun klant staan.” ​

Het jaarverslag van Assuralia focust ook op twee actuele topics met de visie van leiders uit de branche: Christophe Cherry (Atradius) legt uit hoe de kredietverzekering een onmisbare rol van waarborg van het handelsverkeer is blijven spelen, terwijl Silke Lautenschläger (DKV Belgium) en Karel Coudré (AXA Belgium) de toekomst verkennen van de complementariteit tussen sociale zekerheid en privéverzekeringen voor het grote deel van de verzorgingskosten dat nog ten laste van patiënten blijft.

Het volledige jaarverslag kan u lezen op www.assuralia.be.

Slides persconferentie

PDF - 400 Kb
Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.