Belgische verzekeringssector geeft blijk van weerbaarheid

Volgens eerste schattingen – op grond van gegevens tot september 2019 - van de Belgische verzekeringssector zet de sector ook in 2019 mooie omzetcijfers neer. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van beroepsvereniging Assuralia.

Nadat in 2018 de Belgische verzekering voor het eerst de kaap van 28 miljard euro incasso haalde, zal dit in 2019 verder toenemen tot 29,5 miljard euro. Een stijging met 4,4%. Zowel de schadeverzekering als de levensverzekering groeien in 2019.

De schadeverzekeringen noteren in 2019 een groei van 3,5% en blijven ook in 2019 rendabel. “Zo blijven verzekeringen financieel binnen het bereik van de klant die tegelijk kan rekenen op een goede kwaliteit van de dienstverlening”, zegt Assuralia-voorzitter Hans De Cuyper.

Het incasso voor de autoverzekering in haar geheel neemt in 2019 toe met 1,7%. “De verbetering van veiligheidssystemen en van infrastructuur hebben bijgedragen tot een lagere ongevallenfrequentie”, aldus Hans De Cuyper. De gemiddelde verzekeringspremie voor auto’s blijft al jarenlang stabiel. Op tien jaar tijd spaart de gemiddelde automobilist 53 euro uit op een premie die de inflatie zou volgen.

In de ziekteverzekering valt in de eerste plaats de stevige groei op van het incasso in de tak Gewaarborgd Inkomen (+5,8%). “De verzekeraars merken in gewaarborgd inkomen de laatste jaren een sterke stijging van het aantal langdurig zieken, waarvan een belangrijk deel gelinkt zijn aan burn-out en, meer algemeen, aan een psychologische aandoening”, zegt Hans De Cuyper. “Het valt op dat de evolutie van de medische index geen perfecte methode is om de stijgende kosten binnen deze voor de burger belangrijke sector op te vangen”. 

Een andere opvallende vaststelling is de stijging met 4,9% van het incasso in de brandverzekering. Dat is 2% meer dan in 2018 en is deels toe te schrijven aan de ABEX-index die 4,4% hoger ligt in januari 2019 dan in januari 2018.

De invoering van de verplichte tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector en de uitbreiding van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering naar alle intellectuele beroepen – dus naast aannemers ook architecten, ingenieurs en werfcoördinatoren – wakkeren de groei van het incasso in de algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (+5,3%) aan.

De levensverzekering noteert voor het tweede jaar op rij een behoorlijke groei na de terugval sinds 2012. Individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente (tak 21-22) stijgen in 2019 met 11,2%. Tak 23, de levensverzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, hebben het moeilijker. Hans De Cuyper wijst erop dat de vraag naar deze producten sterk afhangt van fiscale aspecten, de inwisselbaarheid met andere producten, het beursklimaat en de economische context, en dus volatiel blijft.

De groei van de groepsverzekeringen is er nog wel, maar vertraagt aanzienlijk en blijft steken op 1,3% tegenover 9% in 2018. Anderzijds kennen de pensioenverzekeringen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders een gestage groei.

Op het politieke vlak, en in afwachting van de vorming van een nieuwe regering, menen de verzekeraars dat het hoog tijd is voor een herziening van de terreurverzekering. De zorg om een betere opvang van slachtoffers blijft bovenaan hun agenda staan. De vorige regering heeft het ontwerp niet kunnen afwerken om een integrale en vlotte vergoeding van alle slachtoffers van letsels ingevolge aanslagen te organiseren. Daarom vragen de verzekeraars de aantredende regering om dit bovenaan de agenda te plaatsen. Slachtoffers dringen aan op een formele erkenning door de overheid, een betere begeleiding en betere vergoedingsregels. Verzekeraars zijn, zeker vanuit het feit dat ze dagelijks instaan voor de regeling van menselijke schade, best geplaatst om, met die bekwaamheid en capaciteit, ook bij aanslagen die taak te helpen vervullen.

In twee uitgebreide interviews bekijken Hans De Cuyper en Jef Van In de toekomst van de Belgische verzekeringssector en welke gevaren mogelijk om de hoek loeren.

Hans De Cuyper bekijkt de impact van de aanhoudende lage rente voor de verzekeringssector. De ceo van AG Insurance besluit dat ondanks de lage rente de levensverzekeringsmarkt goed onderbouwd is en blijft.

Jef Van In, ceo van AXA Belgium, benadrukt de noodzaak van een digitaal gedreven transformatie van de Belgische verzekeringssector en weerlegt het doemdenken dat deze evolutie soms oproept.

Het volledige jaarverslag kan u lezen op onze website assuralia.be.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.