De recentste Assuralia-cijfers over de aanslagen van 22 maart 2016

De verzekeringsondernemingen hebben 77,2 miljoen euro betaald aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, waarvan 68 miljoen euro voor lichamelijke en morele schade (situatie op 31 december 2023). Alles bij elkaar tellen de verzekeraars 1.403 slachtoffers die na de aanslagen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het gaat om 1.061 slachtoffers in Zaventem en 342 in Maalbeek. Deze aangiften betreffen niet alleen overlijdens en lichamelijke schade, maar ook diverse andere vormen van schade, waaronder schade aan bagage.

Naast de al uitgekeerde schadevergoedingen hebben de verzekeraars een totaalbedrag van 59,9 miljoen euro gereserveerd dat bestemd is voor toekomstige betalingen aan de slachtoffers. Met deze reserves zullen ze toekomstige medische kosten vergoeden en rentes in het kader van de arbeidsongevallenverzekering uitkeren aan slachtoffers die zich op hun werkplek bevonden of onderweg van/naar hun werk waren toen zij door de aanslagen werden getroffen.

Naar een betere tenlasteneming na een aanslag

De verzekeraars hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen voor een betere tenlasteneming van de slachtoffers bij een eventuele toekomstige aanslag: zij engageren zich bijvoorbeeld om morele schade, ook bij complexe letsels, uiterlijk een jaar na de aanslag te vergoeden. Om de medische onderzoeken sneller te doen verlopen, zijn de verzekeraars onderling overeengekomen dat voortaan één enkele verzekeraar de medische expertise zal coördineren, zodat slachtoffers niet bij meerdere artsen op afspraak moeten komen op vraag van verschillende verzekeraars.

Duidelijke en transparante expertises

Assuralia en de beroepsverenigingen van raadgevend artsen hebben voor de verzekeraars en de raadgevend artsen richtsnoeren opgesteld die moeten garanderen dat iedere medische expertise transparant en met empathie verloopt, ten bate van elke patiënt die een raadgevend arts bezoekt. Deze richtsnoeren waarborgen bijgevolg een vlottere communicatie met de patiënt.

Raadpleeg de patiëntenbrochure.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.