December: de laatste rechte lijn om de voordelen van het pensioensparen te benutten

Bijna 1,5 miljoen Belgen* sparen voor hun pensioen met een pensioenspaarverzekering. Het totaal van de in 2020 gestorte premies bedroeg 1,2 miljard euro.

De beleggingen in pensioensparen via een verzekering betreffen vooral tak 21-verzekeringen, die 91% van de in 2020 gestorte premies vertegenwoordigen op een totaal van 1,2 miljard euro, tegenover 9% voor de tak 23-verzekeringen. Die laatste gaan er nochtans op vooruit: in 2019 was de verdeling tussen beide 94% tegenover 6%. ​
Het naderende jaareinde betekent een laatste kans om het belastingvoordeel te genieten voor de twee, of zelfs drie formules die het mogelijk maken om een spaarpotje aan te leggen ter aanvulling van het wettelijk pensioen: het pensioensparen met gewaarborgd rendement of ‘tak 21’, het pensioensparen met een aan beleggingsfondsen gekoppeld rendement of ‘tak 23’, en de combinatie van beide: ‘tak 44’.

Tak 23 wint terrein

Al kiezen de meeste mensen die via verzekeringsformules voor hun pensioen sparen voor tak 21-producten, het pensioensparen in tak 23 wint aan populariteit door de rentevoeten die historisch laag blijven en de goede beursprestaties.

Eind 2020 bedroegen de totale reserves in pensioenspaarverzekeringen 16,5 miljard euro, waarvan 94% in tak 21 en 6% in tak 23. Een jaar eerder was dat respectievelijk 95% en 5%. De maand december is dan wel de laatste kans van het jaar om het belastingvoordeel te benutten, toch wacht men beter niet tot de feestmaand om te beleggen.

Voor levensverzekeringen van tak 21 is het begin van het jaar een beter moment omdat de premie dan ruimschoots de tijd krijgt om aan te groeien. Bij tak 23-producten kan men de premies het best maandelijks storten, aangezien het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen die op elk moment in waarde kunnen stijgen of dalen”, luidt het advies van Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Tot 30% belastingvoordeel

Het belastingvoordeel kan bij de spaarverzekeringen oplopen tot 30%, naargelang van het gekozen stelsel. Met het ‘klassieke’ stelsel kan men tot 990 euro per jaar sparen en bedraagt de belastingvermindering 30%, wat een belastingvoordeel van maximaal 297 euro oplevert. Het tweede stelsel biedt de mogelijkheid om af te wijken van het ‘klassieke’ stelsel en een hoger bedrag te sparen, tot 1.270 euro per jaar. In dat geval blijft de belastingvermindering beperkt tot 25%. Het belastingvoordeel bedraagt dan maximaal 317,5 euro. Slechts 4% van de spaarders kiest voor dit ‘afwijkende’ stelsel. Een overschrijding van de maximumdrempel van 990 euro aan gestorte premies per jaar maakt het mogelijk het belegde kapitaal te verhogen, maar betekent niet noodzakelijk een groter belastingvoordeel.

”Wie beslist om 1.000 euro per jaar te sparen, zal 250 euro terugwinnen via de belastingvermindering. Dat is een lager bedrag dan de 297 euro die het zou opleveren als men het plafond van 990 euro niet overschrijdt. Voor wie meer wil beleggen is de overschrijding slechts voordelig bij een storting van ten minste 1.188 euro”, zegt Hein Lannoy.

Gemiddeld wordt 793 euro in een pensioenspaarverzekering gestort. Dat komt neer op 80% van het fiscale maximum. Pensioensparen via verzekeringsproducten leverde over de voorbije tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,3%op.

Een evenwichtige verdeling bij de spaarders

De meerderheid van de spaarders, namelijk drie op de vijf Belgen, is ouder dan 45. Ook op jongere leeftijd wordt al aan het pensioen gedacht, want een op de vijf personen die een spaarverzekering sluit, is jonger dan 35. Een blik op het profiel van de spaarders leert dat het om evenveel mannen als vrouwen gaat.

Hoe vroeger men met pensioensparen begint, hoe hoger het beschikbare kapitaal wanneer men met pensioen gaat. Elke belastingplichtige ouder dan 18 kan met pensioensparen starten en zo zijn kapitaal voldoende tijd geven om te renderen.

Assuralia publiceerde onlangs een brochure over het pensioensparen. Deze is te raadplegen op: www.abcverzekering.be

* Bron: Assuralia, schatting op basis van de cijfers van 2019.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.