Een brochure over hospitalisatieverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgegeven over de hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen “ambulante zorgen”. Dit is de tiende brochure in een lopende reeks om de consument te informeren over de meest voorkomende verzekeringsproducten: auto, brand, reis, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, rechtsbijstand,…

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgegeven over de hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen “ambulante zorgen”. Dit is de tiende brochure in een lopende reeks om de consument te informeren over de meest voorkomende verzekeringsproducten: auto, brand, reis, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, rechtsbijstand,…

De hospitalisatieverzekering is sterk verspreid in België: acht miljoen personen hebben er één. Minder bekend is echter hoe de hospitalisatieverzekering precies werkt. Ze omvat aspecten waarvan de consument bewust moet zijn als hij zijn persoonlijke toestand wil verbeteren of zelfs eventuele tegenslagen wil vermijden.

Hoe komt de premie tot stand en hoe evolueert ze? Wat is het verschil tussen een collectieve en een individuele verzekering? Worden de daghospitalisatie en de ambulante zorgen ten laste genomen? Wat is de ideale leeftijd om een hospitalisatieverzekering te sluiten? Wat bij verlies van werk of ernstige ziekte? Moet ik altijd een medische vragenlijst invullen? Moet ik de nacht in het ziekenhuis doorbrengen opdat de hospitalisatieverzekering tussenkomt? Ben ik gedekt in het buitenland?

De brochure geeft een antwoord op deze vragen. Hoewel het aanbod op de markt zeer groot en gevarieerd is naargelang van de wensen en de noden, biedt de brochure een algemeen overzicht en beperkt ze zich tot de basisprincipes zodat de lezer een verzekering kan sluiten met kennis van zaken.

De brochure “De hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen voor ambulante zorgen” verschijnt naar aanleiding van de Week van het geld. Ze is beschikbaar in een papieren versie (te bestellen op [email protected]).

Story image

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel