Een overzicht van je aanvullende pensioenrechten? Via MyPension kan het in één oogopslag!

Voortaan kunnen werknemers en zelfstandigen op ieder ogenblik van hun loopbaan nagaan in welke mate hun aanvullend pensioen hun koopkracht voor later veilig stelt en voor opvang bij overlijden zorgt. Elke burger kan vanaf nu deze gegevens op MyPension.be raadplegen. 

Voortaan kunnen werknemers en zelfstandigen op ieder ogenblik van hun loopbaan nagaan in welke mate hun aanvullend pensioen hun koopkracht voor later veilig stelt en voor opvang bij overlijden zorgt. Elke burger kan vanaf nu deze gegevens op MyPension.be raadplegen. Als beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen feliciteert Assuralia de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine met deze belangrijke verwezenlijking. Honderdduizenden gezinnen zullen zo kunnen nagaan welke rechten zij verworven hebben en welke inspanningen eventueel nog aangewezen zijn om zich te verzekeren van een onbekommerd pensioen.

De verzekeringsondernemingen hebben, als voornaamste aanbieders van aanvullende pensioenen in België (99 % van de werkgevers, die een aanvullend pensioen aan hun werknemers aanbieden, kiest voor een groepsverzekering), de voorbije vijf jaren intensief achter de schermen samengewerkt met de overheid, meer bepaald met Sigedis, om miljoenen gegevens aan te leveren en up-to-date te houden. Op die manier hebben zij hun bijdrage geleverd tot een taak van openbaar nut. Tegelijkertijd verdwijnt dank zij deze gecentraliseerde gegevensbank (bekend als DB2P) het risico dat wie in het verleden aanvullende pensioenrechten heeft opgebouwd ze uit het oog verliest, bijvoorbeeld wanneer iemand van werk verandert.

De verzekeraars blijven ten dienste staan van de werknemers aangesloten bij een groepsverzekering, ondermeer via de jaarlijkse pensioenfiche, maar ook met informatiefiches bij uit dienst treding en bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast biedt de sector meer algemene voorlichting over de verschillende aspecten van de financiering van pensioenen (langs brochures van Assuralia over bijvoorbeeld groepsverzekeringen en pensioensparen en via de website www.abcverzekering.be). Waar nodig kan elkeen voor persoonlijk advies terecht bij zijn werkgever als inrichter van pensioenplannen en natuurlijk ook bij zijn verzekeringsadviseur (de verzekeraar zelf, de makelaar of de verzekeringsagent).

Meer dan ooit is het van belang om goed te weten waar men staat en wat te doen om bij het bereiken van de pensioenleeftijd de nodige financiële zekerheid te genieten. Het wettelijke pensioen, als “eerste pijler” en onderdeel van de sociale zekerheid, is goed voor een uitkering die naargelang het vroegere loon netto tussen één derde en twee derden van dat inkomensniveau ligt. Daarboven kunnen groepsverzekeringen of specifieke regelingen voor zelfstandigen, als “tweede pijler”-voorziening, een aanzienlijke en veilige aanvullende bijdrage leveren tot een onbekommerd pensioen.

De toenemende vraag naar pensioenspaarverzekeringen en andere spaarformules op langere termijn maakt duidelijk dat velen nog een tandje willen bijsteken via de “derde pijler” waar de individuele inspanning fiscaal beloond wordt. Ongeveer 2,5 miljoen Belgen doet aan pensioensparen, waarvan ongeveer de helft via de veilige pensioenspaarverzekering, terwijl nog eens één miljoen landgenoten een levensverzekeringspolis met fiscaal voordeel heeft lopen, gekend als lange termijnsparen.

Het bestaan van een aanvullend pensioenplan bij de werkgever (groepsverzekering) is een goede zaak, maar zal voor wie laat in het systeem gestapt is, of er slechts een marginaal deel van het loon aan besteed heeft, niet volstaan om een voldoende aanvullend pensioeninkomen aan te leggen. Assuralia steunt dan ook voluit de plannen van de regering om nog binnen deze legislatuur te zorgen dat meer werknemers een toereikend aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.