Jaarlijkse Assuralia-update over de aanslagen van 22 maart 2016

De verzekeringsmaatschappijen keerden 65,7 miljoen euro uit aan de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016, waarvan 56,5 miljoen euro voor lichamelijke en morele schade (cijfers eind 2022). In het totaal deden na de aanslagen 1.419 slachtoffers aangifte bij de verzekeraars. Het betreft niet enkel overlijdens of lichamelijke letsels, het gaat ook over diverse schade tot en met bagageschade.

De verzekeraars houden daarnaast rekening met 60,5 miljoen euro aan toekomstige uitbetalingen aan de slachtoffers. Het betreft financiële reserves die grotendeels worden aangewend in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, waarbij verzekeraars levenslange renten uitbetalen. Heel wat slachtoffers waren immers onderweg naar het werk.

Daarnaast zijn de verwondingen van sommige zwaargewonde patiënten zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten. Een definitieve berekening en regeling van de lichamelijke schade is pas mogelijk wanneer hun toestand is geconsolideerd, d.w.z. wanneer de genezing van hun letsels niet meer evolueert. Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor de morele schade.

Naar een betere opvang na aanslagen

De verzekeraars hebben de voorbije jaren initiatieven genomen om slachtoffers van aanslagen in de toekomst beter op te vangen: zo hebben zij er zich toe verbonden om de morele schade, ook bij complexe letsels, uiterlijk één jaar na de aanslag te vergoeden. Om de medische onderzoeken vlotter te laten verlopen, is onder de verzekeraars afgesproken dat voortaan één verzekeraar de leiding van de medische expertise opneemt, zodat slachtoffers zich niet bij meerdere artsen moeten aanbieden op uitnodiging van verschillende verzekeraars.

Opvang en informatie aan slachtoffers

Recent werden er tussen Assuralia en de beroepsverenigingen van raadgevende artsen richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen opgesteld die een transparant verloop en empathische opvolging van alle medische expertises moeten garanderen ten voordele van elke patiënt die langsgaat bij een raadgevend arts. Die richtlijnen waarborgen dan ook een vlottere doorstroming van de communicatie van en naar de patiënt.

Klik hier om de folder voor patiënten te raadplegen.

Op zijn website verschaft Assuralia informatie over de vergoeding van aanslagen via een digitale wegwijzer die rekening houdt met de aard van de claim en de verschillende verzekeringswaarborgen.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.