Klanten in moeilijkheden door de energiecrisis kunnen rekenen op hun verzekeraar

Ook verzekeringssector laat betalingsuitstel van woonkrediet toe voor particulieren

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, schaart zich achter het initiatief van de banksector om klanten in financiële moeilijkheden te ondersteunen door een algemeen betalingsuitstel van woonkredieten mogelijk te maken tot en met maart 2023. Ook voor verzekeringsproducten zoals, schuldsaldo- en brandverzekering, kan een klant met betalingsmoeilijkheden, steeds met zijn verzekeraar contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

“We hebben als financiële sector een onmiskenbare maatschappelijke rol te spelen nu heel wat klanten door de energiecrisis financiële moeilijkheden ondervinden. We roepen daarom klanten op om contact op te nemen met hun vertrouwde verzekeraar, makelaar of agent om naar een gepaste oplossing te zoeken. Op deze manier hopen we samen met de banken zoveel mogelijk gezinnen te ondersteunen in deze uitdagende tijden.” Hein Lannoy, CEO van Assuralia

Betalingsuitstel voor particulieren

Elke particulier die financieel getroffen is door de energiecrisis kan zijn of haar verzekeraar aanspreken om betalingsuitstel te vragen van een woonkrediet. Het betreft hypothecaire kredieten die verleend worden door een verzekeraar.

  • Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd. ​ De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
  • De verzekeraars verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
  • Hypothecaire leningen waarvan de terugbetaling van het kapitaal niet maandelijks maar pas op het einde van de looptijd gebeurt via een onderliggende gemengde levensverzekering komen niet in aanmerking.

Wie komt er in aanmerking?

De verzekeraar kan toekenningsvoorwaarden opleggen, deze zijn dezelfde als de voorwaarden die geldig zijn in de banksector. Met name:

  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij een financiële instelling kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)
  • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.

Bovenstaande is van toepassing voor particuliere klanten. Ondernemingen die betalingsmoeilijkheden hebben als een gevolg van de energiecrisis nemen contact op met hun verzekeraar of tussenpersoon om samen te zoeken naar een oplossing op maat.

Voor te leggen bewijsstukken

De verzekeraar kan enkele bewijsstukken opvragen bij de klant om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast kan er ook een verklaring op eer gevraagd worden dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.

Timing

  • Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.
  • Het betalingsuitstel kan enkel gevraagd worden voor toekomstige (maand)aflossingen.

 

Vragen? Neem contact op met je verzekeraar of tussenpersoon

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar verzekeraar of tussenpersoon zo snel mogelijk te contacteren en dit zowel voor het woonkrediet als voor andere verzekeringsproducten.

 

 

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.