Maartse stormen veroorzaken meer dan 200 miljoen verzekerde schade

In de maand maart heeft het tweemaal gestormd in onze contreien. De verzekeraars hebben de schade becijferd en die loopt flink op. 2019 kondigt zich aan als een slecht jaar.

Op 4 maart 2019 waarschuwde het KMI met een code geel voor hevige rukwinden met snelheden tussen 70 en 100 km/u. Die voorspelling klopte en bleef niet zonder gevolgen: het oosten en het zuiden van het land zagen heel wat bomen sneuvelen. Uiteindelijk telden de verzekeraars 6.112 schadegevallen (gebouwen en auto’s samen), waarvan de kost geraamd wordt op 11 miljoen euro. De cijfers betreffen een eerste raming van Assuralia op basis van een enquête enkele weken na de feiten.

Op 10 maart 2019, hield een nieuwe storm lelijk huis. Gevolg: schade aan daken, schoorstenen en veranda’s. Ook omgewaaide bomen en wegvliegend tuinmeubilair veroorzaakten schade. De windsnelheden bereikten pieken tot 119 km/u in Zeebrugge en 122 km/u in Stabroek, zodat de schadegevallen veel talrijker waren dan anders. De waarschuwing van het KMI met code oranje bleek alweer terecht. De telefoon gloeide bij de noodcentrales, het treinverkeer viel een tijdje stil en de brandweer had dagenlang de handen vol.

De verzekeraars zagen deze keer maar liefst 103.836 schade-aangiftes binnenwaaien. De eerste raming van de schadelast voor de storm van 10 maart bedraagt 196 miljoen euro. De gemiddelde vergoeding voor die stormschade aan de woningen bedraagt ongeveer 1.900 euro. De gemiddelde vergoeding voor beschadigde auto’s (storm is verzekerd in omnium) zo’n 2.000 euro.

Ter vergelijking: in de maand januari van 2018 stormde het ook twee keer in ons land, gespreid over meerdere dagen. Toen telden de verzekeraars respectievelijk 20.000 en 45.000 claims, samen goed voor een geraamde schade van 137 miljoen. 2019 zal voor de Belgische verzekeraars, wat betreft stormen, alvast een slechter jaar zijn dan 2018.

Wateroverlast in Limburg

Of de wateroverlast na de stortregens van 19 mei in Limburg, onder meer tijdens de kampioenviering in Genk, veel schade heeft berokkend kan de beroepsvereniging nog niet zeggen. Het aanmelden van schade, het opmaken van een expertiseverslag en het verzamelen van bestekken neemt meer tijd in beslag. Een checklist met tips van Assuralia bij storm of bij overstroming vind je hier.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.