Na de aanslagen: neem contact met uw verzekeraar op

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, leeft mee met slachtoffers van de gruwelijke aanslagen van 22 maart en met hun families en kennissenkring. Omdat verzekeringen een belangrijke rol spelen in de opvang van schade biedt dit persbericht een overzicht van de voornaamste verzekeringen voor particulieren die daarvoor instaan.

De slachtoffers en/of rechthebbenden wordt gevraagd om contact te nemen met hun verzekeraars (verzekeringsondernemingen of verzekeringstussenpersonen, en, voor groepsverzekeringen, hun werkgever) om hun schade te melden en individueel informatie te krijgen over de dekking waarvoor zij in aanmerking komen.

Deze dekking omvat verschillende invalshoeken:

Eigen verzekeringen slachtoffers

  • Levensverzekeringen: gaan bij overlijden over tot uitkering van een kapitaal of een rente aan de aangeduide begunstigde. Soms wordt het kapitaal verhoogd bij overlijden door ongeval. Vergeet ook de bijzondere verzekeringen niet, bijvoorbeeld levens- of ongevallenverzekeringen gekoppeld aan een bankrekening of kredietkaart;
  • Gewaarborgd inkomen en Ongevallenverzekeringen: komen tussen in functie van de ernst van de ongeschiktheid of invaliditeit;
  • Hospitalisatieverzekeringen: individueel of collectief (vaak via de werkgever) geregeld, als aanvulling op de terugbetalingen van het ziekenfonds; zij dekken hospitalisatiekosten en medische, verplegings-, paramedische en geneesmiddelenkosten die er in verband mee staan;
  • Rechtsbijstandsverzekeringen: helpen de verzekerde zijn rechten te laten gelden, via het zoeken naar een minnelijke regeling, een tussenkomst in (medische) expertisekosten en zo nodig de procedurekosten en het ereloon van een advocaat. Het kan gaan om een apart gesloten contract of om een onderdeel van een “familiale” polis, met in dat laatste geval mogelijk een minder ruime dekking.
  • Arbeidsongevallenverzekering: Het gaat hier om een verplichte verzekering die iedere werkgever moet sluiten en die voorziet in uitkeringen voor lichamelijke letsels volgens de berekening die de wet voorschrijft, zowel voor ongevallen tijdens het werk als op de arbeidsweg. De werkgever kan aanvullingen bedongen hebben die verder reiken dan wat de wet als vergoedingen bepaalt.

Andere mogelijke vergoedingen

Exploitanten van openbare gelegenheden waaronder luchthavens en metro zijn wettelijk verplicht een bijzondere verzekering af te sluiten: in geval van brand of ontploffing komt deze tussen voor zowel lichamelijke letsels als materiële schade, zonder dat er enige schuld bewezen moet worden.

 

Naast de verzekeringen bestaat een fonds dat in de schoot van de Federale overheidsdienst Justitie een financiële tegemoetkoming kan verstrekken aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden waarvan de dader onbekend of onvermogend is (Commissie voor financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden).

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.