Patiënten kunnen rekenen op een duidelijk en transparant kader in geval van medische expertise

Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars, heeft in samenwerking met de beroepsverenigingen van raadgevende artsen (Abefradoc en Benevermedex) richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen opgesteld die een transparant verloop en empathische opvolging van de medische expertise moeten garanderen ten voordele van elke patiënt die langsgaat bij een raadgevend arts.

In de uitvoering van een verzekeringscontract neemt de medische expertise een belangrijke plaats in. Deze expertise -die uitgevoerd wordt door een onafhankelijke raadgevende arts - stelt de verzekeraar immers in staat om de medische situatie van een patiënt objectief in te schatten en de patiënt correct te vergoeden in het kader van de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. ​

Tijdens een medische expertise moet de patiënt steeds centraal staan, om het goede verloop hiervan te garanderen werken verzekeraars en raadgevende artsen samen om uniforme richtlijnen uit te dragen die de nadruk leggen op het welzijn van de patiënt, de informatieplicht van de arts en een transparant medisch proces.

De richtlijnen – die door de betrokken federaties naar al hun leden worden gecommuniceerd – maken een onderscheid vóór, tijdens en na de medische expertise. Ook verzekeraars zullen deze richtlijnen overmaken aan en opvolgen bij hun netwerk van raadgevend artsen waarmee ze werken. ​

Klik hier om de richtlijnen te raadplegen.

Vóór een expertise – nadruk op heldere informatie naar de patiënt toe

Verzekeraars engageren zich ertoe om eenieder die zich dient te melden bij een raadgevend arts duidelijk te informeren over de onafhankelijke rol van de arts en de opdracht. Ook wordt gewezen op het belang om zo snel mogelijk de expertise te laten plaatsvinden. Assuralia ontwierp in samenwerking met de federaties van raadgevende artsen een informatieve folder die in heldere taal uitlegt wat een patiënt mag verwachten. De folder wijst ook op de mogelijkheid om zich door een arts naar keuze te laten bijstaan tijdens de expertise en het recht om een kopie van het medische verslag op te vragen.

Klik hier om de folder te raadplegen.

Tijdens de expertise – nadruk op empathie en onafhankelijkheid

De raadgevende artsen engageren zich ertoe om tijdens de raadpleging de tijd te nemen om de vragen van patiënten te beantwoorden, de raadpleging in een serene sfeer te laten verlopen en zich uit te drukken in klare en heldere taal.

Na de expertise – nadruk op transparantie en opvolging van het dossier ​

Na het onderzoek engageren verzekeringsondernemingen zich ertoe om duidelijk uit te leggen hoe de vergoedingsprocedure verloopt. Patiënten kunnen ook het volledige medische verslag raadplegen en desgewenst dit betwisten via de geijkte kanalen.

 

Hein Lannoy, CEO van Assuralia “een bezoek aan een raadgevend arts kan aanleiding geven tot heel wat onrust bij de patiënt. Zowel voor het welzijn van de patiënt als voor de kwaliteit van de medische expertise zelf is het uiterst belangrijk dat deze procedure zo sereen mogelijk kan verlopen. De nieuwe guidelines zijn daarbij een belangrijk instrument. Zij zullen een onafhankelijke en heldere procedure helpen garanderen waar te allen tijde het welzijn van de patiënt centraal staat.”

 

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.