Pensioensparen blijft populair

Pensioensparen via een verzekering blijft erg populair, meldt de beroepsfederatie Assuralia. Ongeveer 1,3 miljoen Belgen* zorgen met een pensioenspaarverzekering voor een appeltje voor de dorst na hun 65ste. Hoe jonger je eraan begint, hoe beter die spaarappel smaakt.

In 2022 haalde het pensioensparen via de verzekeraars een premieomzet van meer dan 1 miljard euro. Wie aan pensioensparen doet via een verzekering opteert vooral voor tak 21-verzekeringen (89% van het pensioenspaarverzekeren in 2022). Ongeveer één op tien spaarders (11%) kiest voor de tak 23-verzekeringen. De groei van die laatste lijkt wat afgeremd: het vorige jaar ging het ook om 11%, terwijl dat in 2020 9% was en in 2019 maar 6% was. ​
Het naderende jaareinde betekent een laatste kans om het belastingvoordeel te genieten voor de twee, of zelfs drie pensioenspaarformules die het mogelijk maken om een spaarpotje aan te leggen ter aanvulling van het wettelijk pensioen: het pensioensparen met gewaarborgd rendement of ‘tak 21’, het pensioensparen met een aan beleggingsfondsen gekoppeld rendement of ‘tak 23’, en de combinatie van beide: de zogenaamde ‘tak 44’.

Eind 2022 bedroegen de totale reserves in pensioenspaarverzekeringen 17,2 miljard euro, waarvan 94% in tak 21 en 6% in tak 23. Een jaar eerder was dat respectievelijk 93% en 7%.

Hein Lannoy, ceo van Assuralia, benadrukt het belang van de fiscale stimuli: “Pensioensparen blijft een zeer interessante formule om je wettelijk pensioen aan te vullen. Het fiscaal voordeel is uiteraard de trigger. Het stimuleert de mensen om na te denken over hun financiën voor later en om, in functie van hun mogelijkheden, tijdig het initiatief te nemen. Het individuele pensioensparen verdient net als het collectieve pensioensparen (via de werkgever) een stabiel, betrouwbaar fiscaal klimaat en verdere aanmoediging. Kansen bieden om het wettelijk pensioen aan te vullen, voedt het vertrouwen in de toekomst”.

Tot 30% belastingvoordeel

Het belastingvoordeel kan bij de pensioenspaarverzekeringen oplopen tot 30%, naargelang van het gekozen stelsel. Met het ‘klassieke’ stelsel kan men tot 990 euro per jaar sparen en bedraagt de belastingvermindering 30%, wat een belastingvoordeel van maximaal 297 euro oplevert. Het tweede stelsel biedt de mogelijkheid om een hoger bedrag te sparen, tot 1.270 euro per jaar. In dat geval blijft de belastingvermindering beperkt tot 25%. Het belastingvoordeel bedraagt dan maximaal 317,5 euro. Bijna 4% van de spaarders kiest voor dit ‘afwijkende’ stelsel.

Opgelet, een overschrijding van de maximumdrempel van 990 euro aan gestorte premies per jaar maakt het mogelijk het belegde kapitaal te verhogen, maar betekent niet noodzakelijk een groter belastingvoordeel. ​ Wie beslist om 1.000 euro per jaar te sparen, zal 250 euro terugwinnen via de belastingvermindering. Dat is een lager bedrag dan de 297 euro die het zou opleveren als men het plafond van 990 euro niet overschrijdt. Voor wie meer wil beleggen is de overschrijding slechts voordelig bij een storting van ten minste 1.188 euro.

Gemiddeld werd vorig jaar 809 euro in een pensioenspaarverzekering gestort. Dat komt neer op 82% van het fiscale maximum. Pensioensparen via verzekeringsproducten leverde over de voorbije tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 3% op.

Een op zes is jonger dan 35 jaar

De meerderheid van de spaarders, namelijk drie op de vijf Belgen, is ouder dan 45. Ook op jongere leeftijd wordt al aan het pensioen gedacht, want meer dan een of de 6 personen die een spaarverzekering sluit, is jonger dan 35. Het loont inderdaad de moeite om al op jonge leeftijd met pensioensparen van start te gaan. Hoe vroeger je ermee begint, hoe groter het effect van de samengestelde intrest en hoe hoger het bedrag dat je bijeen zal sparen. Een blik op het profiel van de spaarders leert dat het om iets meer vrouwen dan mannen gaat.

Tenslotte is pensioensparen zeer toegankelijk en flexibel: elke belastingplichtige ouder dan 18 kan er mee starten en kan het maandelijkse of jaarlijkse bedrag naar eigen dunken aanpassen.

* Bron: Assuralia, schatting op basis van de cijfers van 2022.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.