Positieve cijfers van 2019 blijken in woeliger tijden een opsteker voor de Belgische verzekeraars

Volgens voorlopige cijfers, uitgaande van de situatie aan het einde van de maand juni, stevent de Belgische verzekeringssector in 2020 af op een omzetverlies van 1,6 miljard euro op jaarbasis...

Volgens voorlopige cijfers, uitgaande van de situatie aan het einde van de maand juni, stevent de Belgische verzekeringssector in 2020 af op een omzetverlies van 1,6 miljard euro op jaarbasis, vooral in individuele levensverzekeringen, in premies de belangrijkste tak van de sector. Schadeverzekeringen en groepsverzekeringen zouden ongeveer gelijke premies innen als voorheen. Globaal zou de omzet voor 2020 27,6 miljard euro bedragen.

Ondanks de turbulentie die de coronacrisis op de financiële markten teweegbracht bleef de solvabiliteitspositie van de Belgische verzekeringsondernemingen op een ruim toereikend peil van zo’n 1,8 keer het reglementair vereiste niveau.

De lockdown in het voorjaar vertaalde zich vooral in de branches arbeidsongevallen en auto tijdelijk door een mindere schadelast, terwijl de teller voor storm en andere natuurrampen voor dit jaar al op een bovengemiddeld peil staat met de twee pittige stormen van februari en september. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, in de marge van de voorstelling van meer gedetailleerde cijfers over het jaar 2019.

***

2019 was voor de verzekeraars een goed jaar, zowel wat de omzet als wat het resultaat betreft. De premies stegen met 3 %, iets minder dan in 2018, tot 29,2 miljard euro, maar gingen er zowel in levensverzekeringen als in schadeverzekeringen sterker dan de inflatie op vooruit, zodat sprake was van reële groei. Consumenten zullen vaststellen dat de gemiddelde premie voor de verplicht verzekering van auto’s in 2019 alweer zakte tot 314 euro buiten de taks van 27,1 %; de gemiddelde premie voor een woningverzekering liep daarentegen op tot 342 euro buiten taks, als gevolg van de koppeling van de verzekerde waarde van gebouwen en hun inboedel, en dus ook van de premies, aan het ABEX-indexcijfer. Tegen een achtergrond van aanhoudende lage rente bleef de omzet in individuele levensverzekeringen ver beneden het peil van de vroege jaren 2000, en tekenden de verzekeraars in deze branche voor het zevende jaar op rij meer uitkeringen dan instroom aan nieuwe premies. De lage rente houdt ook in dat de verzekeraars op een beleggingsportefeuille die inmiddels stijgt tot zo’n 322 miljard euro in marktwaarde een van langsom minder rendement ontvangen, dat in 2019 niettemin nog 2,5 % bedroeg (met meerwaarden 2,8 %).

In 2019 sloten de verzekeraars het boekjaar af met een globaal resultaat van 2,46 miljard euro, in de lijn van het jaar tevoren. Het valt op dat de Belgische verzekeraars toen maar een klein deel van dat resultaat uitkeerden, met andere woorden dat zij in een goed jaar hun kruit droog hebben gehouden en hun financiële sterkte nog verhoogd hebben. Dit beleid dat mee werd aanbevolen door de toezichthouder komt uiteraard van pas in de onzekere tijden die zouden volgen.

De werkgelegenheid in de sector verminderde in 2019 fractioneel met 0,9 %. Assuralia publiceerde eerder een aparte doorlichting van de onderliggende sociale trends in de sector in 2019.

De “Kerncijfers 2019” staan op www.assuralia.be en omvatten traditiegetrouw de rangschikking van de vijftien voornaamste verzekeringsgroepen per eind 2019.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.