Recht om vergeten te worden vanaf 1 februari van kracht voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekeringssector blijft in zijn evolutie het ritme van de medische vooruitgang volgen. Zo is op 1 februari het ‘recht om vergeten te worden’ ingevoerd voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen, overeenkomstig een in 2021 aangenomen gedragscode binnen de sector. Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Er staat in vastgelegd dat kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn wanneer de behandeling ervan meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Twee jaar eerder voerden de verzekeraars het recht om vergeten te worden ook al in voor de schuldsaldoverzekering.
Deze beslissing is een belangrijke stap voor duizenden mensen die van kanker genezen zijn, in het licht van zowel hun eigen financiële bescherming als die van hun gezin. Zij is bij uitstek een opsteker voor de zelfstandigen, die het qua gewaarborgd inkomen met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen en bij ziekte het risico lopen om in ernstige financiële moeilijkheden te belanden. Daarom sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen.

België als pionier

Al is het voor verzekeraars niet langer mogelijk om kanker in te roepen als uitsluitingsgrond, om de kankeraandoening van de verzekeringsdekking uit te sluiten of om een bijpremie aan te rekenen, wie door een kankeraandoening getroffen is of was, moet de ziekte wel nog altijd vermelden bij de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen. ​
De voorwaarden die bepalen dat de verzekeraar niet langer met de kankeraandoening rekening mag houden, zijn duidelijk omlijnd.

“Dit is heuglijk nieuws om het jaar in te zetten. De invoering van deze code is een hele opluchting voor personen die van kanker genezen zijn en een bijkomend signaal dat zij vooruit mogen kijken en een zware periode in hun leven achter zich laten door in alle sereniteit toekomstplannen te maken.”, zegt Hein Lannoy tevreden.

België vervult op dit vlak een pioniersrol en is het eerste land dat voor de verzekering gewaarborgd inkomen het recht om vergeten te worden invoert.

Een groot potentieel ondanks een beperkte kennis

Vandaag heeft amper 1 op de tien Belgen een verzekering gewaarborgd inkomen, blijkt uit een recente peiling1 die Ipsos bij 1.000 Belgen heeft gehouden op vraag van Assuralia. De enquête toont aan dat de verzekering gewaarborgd inkomen een groot potentieel heeft. Wie een aanbod van een verzekeraar krijgt, wil hierover zeker in gesprek gaan (22%) of wenst er meer informatie over (58%); een vijfde van de respondenten (19%) is niet geïnteresseerd. De interesse is vooral groot bij de loontrekkenden, die hopen dat hun werkgever hun dit voordeel zal aanbieden. ​
Toch gaven 4 van de 10 ondervraagden aan dat zij de verzekering gewaarborgd inkomen nauwelijks kennen. Vandaag hebben 119.000 personen (hoofdzakelijk zelfstandigen) een individuele verzekering gewaarborgd inkomen op een totaal van 775.000 verzekerden; de meerderheid bestaat uit werknemers die deze verzekering via hun werkgever genieten. ​

Sensibilisatie en financiële educatie vormen inmiddels een concrete uitdaging voor de verzekeraars. Assuralia heeft twee belangrijke doelgroepen geïdentificeerd om intensiever naar te communiceren over de voordelen van deze verzekering, namelijk de werkgevers en de zelfstandigen”, geeft Hein Lannoy, CEO van Assuralia, nog mee. ​ ​

1(*) Cijfers gebaseerd op een steekproef van Ipsos uit 2021.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.