Schuldsaldoverzekering van defensiepersoneel vanaf nu altijd gedekt in geval van overlijden

Na maandenlang constructief overleg hebben Defensie en Assuralia een nieuwe conventie ondertekend, waarin beide partners een oplossing aanreiken voor de schuldsaldoverzekering voor de eigen woning van het defensiepersoneel in geval van overlijden. Deze nieuwe conventie is een grote stap voorwaarts voor het voltallige defensiepersoneel en hun familie.

Na maandenlang constructief overleg hebben Defensie en Assuralia een nieuwe conventie ondertekend, waarin beide partners een oplossing aanreiken voor de schuldsaldoverzekering voor de eigen woning van het defensiepersoneel in geval van overlijden. Deze nieuwe conventie is een grote stap voorwaarts voor het voltallige defensiepersoneel en hun familie.

Defensie wil dat al haar personeel in meest veilige omstandigheden kan werken. Daarom stelt Defensie alles in het werk om de risico’s van het vak tot een minimum te beperken. Vanaf 1 juli 2021 is de schuldsaldoverzekering van al het defensiepersoneel gedekt in geval van overlijden, zowel tijdens binnen- en buitenlandse operaties als tijdens het uitvoeren van hun dagdagelijkse job.

Defensieminister Ludivine Dedonder: “Dit is een grote stap voorwaarts voor al het defensiepersoneel, dat tijdens deze legislatuur mijn volle aandacht krijgt. De voorbije weken heb ik de laatste stap kunnen zetten om met Assuralia en akkoord te kunnen sluiten over deze nieuwe conventie. Het Defensiepersoneel dient ons land ten allen tijden. Het is daarom vanzelfsprekend dat het personeel en zijn familie ondersteund worden in geval van tragische gebeurtenissen als een overlijden. Defensie of de verzekeraar zullen vanaf 1 juli 2021 in geval van overlijden het openstaande bedrag van de schuldsaldoverzekering bij een hypothecair krediet voor hun rekening nemen.”

Defensie dekt het openstaande bedrag van de schuldsaldoverzekering in geval van overlijden tijdens het realiseren van een oorlogsrisico tijdens operaties in het binnen- en buitenland en tijdens het uitoefenen van risicovolle activiteiten, in het kader van de opleiding of training van het personeel, zoals hier beschreven: parachutespringen, diepzeeduiken en andere activiteiten onder water, manipulatie van explosieven en vuurwapens, gevechtssporten, klimactiviteiten en voor de bemanning bij ongevallen met militaire vluchten. Verzekeraars die de conventie onderschrijven, nemen in de andere gevallen het openstaande bedrag voor hun rekening.

Hein Lannoy, gedelegeerd bestuurder van Assuralia: “In constructieve samenwerking met de Minister en haar kabinet, zijn we tevreden om vandaag een akkoord te mogen voorstellen waarbij iedereen – zowel de verzekeringssector als Defensie – zijn steentje bijdraagt om een noodzakelijke bescherming te bieden aan de meer dan 25.000 militairen en hun gezinnen in ons land. Deze mannen en vrouwen staan dagelijks in voor de bescherming van anderen, in België en wereldwijd. We zijn dan ook blij dat we als sector hen kunnen ondersteunen in de uitoefening van deze belangrijke taken, zodat zij op hun beurt kunnen rekenen op de gepaste bescherming.”

Vanaf 1 juli 2021 engageren de leden van Assuralia – de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen die 99% van de verzekeraars vertegenwoordigt – die de conventie onderschrijven zich ertoe geen bijkomende premies meer aan te rekenen aan het defensiepersoneel in het kader van schuldsaldoverzekeringen. Defensie neemt als tegenprestatie het openstaande saldo voor haar rekening in geval van overlijden van personeelsleden tijdens het uitoefenen van de opgesomde risicovolle handelingen, of het nu tijdens hun opleiding, training of operaties is.

In het eerste semester van 2021 volgt binnen Defensie een interne communicatie die de modaliteiten van de nieuwe conventie in detail toelicht.

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel