Update overstromingen juli 2021

Nu de regeling van de materiële schade bijna afgerond is, richten verzekeraars zich op de toekomst

Update op 31.12.22 met betrekking tot de overstromingen in juli 2021

  • 97% van de verzekerde schadedossiers is op 31 december ’22 quasi volledig afgehandeld: er is met andere woorden een akkoord over de schadevergoeding tussen verzekerde en verzekeraar
    • 85% van de dossiers is afgesloten en werd volledig vergoed;
    • 12% van de dossiers werd al vergoed voor 80%.
  • 3% van de dossiers staat nog open: in deze dossiers werd nog geen akkoord bereikt over het geheel van de schade (omdat bijkomende expertises nodig zijn, er nog geen akkoord is bereikt met de tegenexpert of bepaalde herstellers nog niet beschikbaar zijn). De bedragen waarover verzekeraar en verzekerde het wel eens raakten werden uitbetaald.
  • De verzekeraars betaalden 2 miljard € aan vergoedingen uit, de totale geschatte kosten bedragen op 31 december 2.4 miljard €. 1.05 miljard € zal doorheen de tijd door de regio’s worden terugbetaald, zoals overeengekomen tussen de overheden en de verzekeringssector.

Bijna alle slachtoffers van de ramp zijn vergoed. Het huidige wettelijk vergoedingssysteem is echter ontoereikend en te complex

Het verzekeren van een natuurramp is niet evident. Natuurrampen hebben het kenmerk dat de schade op alle vlakken - menselijk, materieel en economisch - astronomisch hoog kan zijn en veel mensen tegelijkertijd kan treffen. Sinds 2007 werd in België de dekking van overstromingen verplicht opgenomen in de brandverzekering éénvoudige risico’s (woningen en handelszaken) en werd de schadevergoeding geregeld via een partnership tussen verzekeringssector en overheid waarbij de tussenkomst bij wet (art. 130 van de verzekeringswet) geplafonneerd werd om de solvabiliteit van de betrokken verzekeringsondernemingen ten alle tijden te kunnen vrijwaren.

Dit plafond - zowel voor verzekeraars als voor rampenfondsen - is vandaag bij grote rampen zoals deze van de zomer van ’21 ruim ontoereikend om slachtoffers volledig te kunnen vergoeden. Reden waarom de sector en de regionale overheden na de overstromingen in Wallonië hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Naast de klanten zo krachtdadig mogelijk bij te staan,heeft de verzekeringssector samen met de regio’s een éénmalige regeling uitgewerkt waarbij de slachtoffers toch volledig vergoed konden worden.

“Een uitzonderlijk akkoord is van nature niet voor herhaling vatbaar. Bovendien treft een ramp potentieel verschillende regio’s in België en stopt water niet aan de taalgrens.” benadrukt Hein Lannoy, CEO van sectorfederatie Assuralia “Het is duidelijk dat we vandaag niet klaar zijn om de stijging in frequentie en ernst van klimatologische gebeurtenissen goed op te vangen. ​ Omdat brandverzekeringscontracten voor eenvoudige risico’s geen 100% schadeloosstelling voorzien bij grote natuurrampen en de financiering van regionale fondsen ontoereikend is om een volledige dekking te voorzien." ​
Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia,wil dat verzekeraars een belangrijke rol blijven spelen om dit toenemende natuurrampenrisico mee op te vangen: “Maar het uitblijven van een duidelijke en uniforme regeling voor alle regio’s in ons land maakt het voor de verzekeringssector vandaag onmogelijk om het risico op een doeltreffende wijze te verzekeren en te herverzekeren aan een correcte prijs. Dit heeft potentieel belangrijke gevolgen voor consumenten en ondernemingen die moeilijker een gepaste verzekering zullen vinden.”

Oproep aan de politiek

Deze regeling heeft duidelijk gemaakt dat de huidige wet ontoereikend en ontoepasbaar is.

Om die reden roepen de verzekeraars de overheden op om niet te wachten op de volgende natuurramp maar om op korte termijn de rechtsonzekerheid weg te nemen en tot een uniforme oplossing te komen die verzekeringstechnisch haalbaar is en waarbij de premies voor de verzekerden betaalbaar blijven. ​ Enkel via een gedegen partnership waarbij de inspanningen verdeeld worden tussen verzekeraars en overheden kan een duurzame oplossing geboden worden en blijft na een nieuw dramatisch scenario niemand in de kou.

“We mogen niet enkel reactief denken, effectieve preventiemaatregelen zijn de sleutel om zware schade te beperken. Zo moet er geïnvesteerd worden in infrastructuur en alert systemen en adequate stedenbouwkundige voorschriften. Ook daar is de verzekeringssector partner van de overheid.” zo besluit Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

 

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.