Verzekeraars gaan klanten in meest getroffen sectoren proactief benaderen

Ondernemers en zelfstandigen die werkzaam zijn in de horeca, evenementsector, contactberoepen, cultuursector en sport- & fitnesszalen ondervinden vandaag de grootste impact van de crisis. Met het oog op een begeleiding van deze klanten in de geleidelijke hervatting van hun activiteiten, gaan verzekeringsondernemingen de volgende dagen al deze klanten individueel en proactief benaderen om zo beter hun noden in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.

Sinds de start van de Covid-19 crisis hebben verzekeraars meerdere steunmaatregelen ingevoerd om ondernemingen, zelfstandigen en hun gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen. Via sectorale maatregelen zoals het uitstel van betalingen, de mogelijkheid tot opschorten van de betaling van het geheel of een deel van de premie en het beschermen van werknemers in tijdelijke werkloosheid, maar ook via individuele begeleiding via de verzekeringsondernemingen en tussenpersonen. ​

Deze steunmaatregelen blijven van kracht zolang de crisis duurt.

Daarnaast kunnen de volgende weken de zwaarst getroffen sectoren ook rekenen op een individueel schrijven van hun vertrouwde verzekeraar, dit met het oog op een begeleiding in het kader van de hervatting van hun activiteiten. ​

Het doel is aan klanten voor te stellen om:

  • hun lopende verzekeringsdekkingen “niet-leven” zoals auto, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, … door te nemen en aan te passen wanneer mocht blijken dat deze risico’s op aanzienlijke en blijvende wijze verminderd zijn.
  • een betalingsplan op te stellen voor de verzekeringspremies waarvoor uitstel van betaling was verleend in het kader van de bestaande steunmaatregelen,
  • alle maatregelen in verband met verzekeringsovereenkomsten door te nemen die de klant kunnen helpen om zijn activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te hervatten en eventuele liquiditeitsproblemen tijdens de eerste maanden na de activiteitenhervatting het hoofd te bieden.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia “De sector heeft een maatschappelijke rol te vervullen. Sinds het begin van de crisis is onze focus om klanten zo goed mogelijk bij te staan en correct te informeren. Door klanten in moeilijkheden proactief te benaderen hopen we nog beter in kaart te brengen wat de noden zijn en de meest getroffen sectoren optimaal te begeleiden naar een nieuwe start.”

Voor de verzekeringsondernemingen die werken met tussenpersonen zal het
contact met de verzekerde in nauw overleg met deze laatsten gebeuren. Ondernemingen die in andere sectoren actief zijn en ook met vragen of financiële problemen kampen bij de hervatting van hun activiteiten, kunnen uiteraard eveneens rekenen op advies en hulp van hun verzekeraar of tussenpersoon om oplossingen te zoeken die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.