Verzekeraars gaan op zoek naar 1.700 nieuwe medewerkers

Assuralia en de vakbondsorganisaties zetten fors in op tewerkstelling en opleiding met het oog op de verdere invoering van nieuwe technologieën.

De opkomst van de digitalisering en van artificiële intelligentie fascineert, maar leidt tegelijkertijd ook tot ongerustheid over de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid. Ondanks het inschakelen van nieuwe technologieën op verschillende niveaus, is de verzekeringssector van plan om in de loop van de volgende 12 maanden 1.700* nieuwe medewerkers aan te werven met een overeenkomst van onbepaalde duur. Ook verbinden de sociale partners van de sector, Assuralia en de vakbondsorganisaties, zich ertoe te investeren in opleiding om de vaardigheden van de werknemers in de sector gelijke tred te laten houden met de nieuwe klantenbehoeften in een steeds meer geconnecteerde wereld.

Na een studievoormiddag (op 20 mei in de lokalen van CGSLB-ACLVB) met als thema werkgelegenheid hebben Assuralia en de vakbondsorganisaties hun engagement uitgesproken om van opleiding en bijscholing een prioriteit te maken. Hun gemeenschappelijke doelstelling: met specifieke opleidingsprogramma’s anticiperen op de verandering en de impact op het vlak van competenties als gevolg van het gebruik van artificiële intelligentie in de verzekeringssector. Geconfronteerd met de groeiende vraag naar digitale diensten en de evolutie van de behoeften bij zowel klanten als partners (makelaars, verzekeringsagenten) investeren de verzekeringsondernemingen steeds meer in digitale tools.

Om voorbereid te zijn op deze veranderingen kwamen de sociale partners in de verzekeringssector vandaag tot een akkoord over de noodzaak om de werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze nieuwe arbeidsomgeving, en dit door:

  • opleidingen te ontwikkelen;
  • te voorzien in begeleiding bij het verandertraject;
  • ‘upskilling’ te organiseren: het versterken van de huidige competenties van de werknemers in de sector. ​

1.700 vacatures

In deze context gaat de sector op zoek naar nieuw talent, zowel in zijn ICT-diensten als voor productontwikkeling en om marketing- en klantendienstfuncties in te vullen. De verzekeringsondernemingen stellen 22.322 personen tewerk (situatie eind 2020). ​

Hein Lannoy, CEO van Assuralia :

De digitalisering in de verzekeringssector volgt het tempo van de nieuwe behoeften en gewoonten van de consument. De integratie van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie in het vak van de verzekeraar zal de werkgelegenheid in de verzekeringsondernemingen niet negatief beïnvloeden. Integendeel, nieuwe competenties zijn noodzakelijk en deze evolutie creëert nieuwe opportuniteiten in onze ondernemingen. De verzekeraars voorzien de aanwerving van bijna 1.700 talenten het komende jaar, alsook de aanpassing van de opleidingsprogramma’s voor de medewerkers”.

* Schatting op basis van een onderzoek van Assuralia bij de leden-verzekeringsondernemingen in mei 2022.

Hein Lannoy in het gezelschap van Vic Van Kerrebroeck, Valérie Vanwalleghem en Thibaut Montjardin

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.