Verzekeraars ijveren voor een betere schadevergoeding van slachtoffers na een natuurramp

Zonder aangepast en doeltreffend wetgevend kader dreigen verzekerde slachtoffers van een grote natuurramp slechts gedeeltelijk vergoed te worden, zo waarschuwt Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen. Sinds 2021 is de sector vragende partij voor een duidelijk wettelijk kader dat verzekeringsondernemingen toelaat klanten volledig te beschermen in geval van een nieuwe ramp. Minister Dermagne heeft recent het debat met de sector rond een nieuw wettelijk kader geopend, verzekeraars zullen hier constructief aan meewerken.

Twee jaar nadat ons land door verwoestende overstromingen getroffen werd, is er nog steeds geen aangepaste wetgeving die verzekeraars en overheden in staat telt om klanten goed te beschermen tegen de gevolgen van een natuurramp. Nochtans is dit essentieel: de gevolgen van de klimaatopwarming laten zich steeds duidelijker voelen, zowel in frequentie als in hevigheid; getuige ook de vele slachtoffers na de recente overstromingen in Italië en onze buurlanden.

Hein Lannoy – CEO van Assuralia “Om de meer dan 70.000 slachtoffers van de overstromingen twee jaar geleden volledig te kunnen vergoeden, sloten de verzekeraars en gewesten een éénmalig akkoord af. Op deze manier konden we als sector ons maatschappelijk engagement aantonen, want de bestaande wetgeving is immers sterk verouderd en niet aangepast aan de realiteit van de klimaatopwarming vandaag. De huidige wetgeving staat verzekeraars en rampenfondsen niet toe om slachtoffers correct te vergoeden. Als we willen dat mensen goed beschermd zijn na een natuurramp, dan is actie nu nodig. “

Verzekeringssector formuleert constructieve oplossing die toelaat slachtoffers te vergoeden en de brandpolis betaalbaar te houden

Natuurrampen zijn een risico dat potentieel zéér veel materiële en menselijke schade kan veroorzaken - reden waarom verzekeraars een oplossing voorstellen waarbij iedere burger zich kan verzekeren aan een betaalbare prijs.

Om dit te bewerkstelligen dient het wettelijk kader van de brandverzekering ‘eenvoudige risico’s’ (met andere woorden, de brandverzekering voor woningen en kleine ondernemingen) een bepaling op te nemen dat in geval van een natuurramp slachtoffers vergoed worden via een publiek-privaat partnership.

Dit betekent concreet een samenwerking waarbij er een tussenkomst wordt voorzien voor respectievelijk verzekeraars, regio’s het federaal en Europees niveau. Daarbij verdient ook een effectief preventiebeleid de nodige aandacht.

Deze oplossing houdt rekening met de Belgische realiteit en stelt verzekeraars in staat het risico opnieuw te herverzekeren aan een betaalbare prijs voor de eindklant, zonder hun eigen solvabiliteit in het gedrang te brengen. ​

Hein Lannoy – CEO van Assuralia “Door de toename van de natuurrampen wereldwijd hebben herverzekeraars – de verzekeraar van de verzekeraar zeg maar - minder capaciteit ter beschikking gesteld voor verzekeraars om zich te herverzekeren. Een publiek privaat partnership in samenwerking met alle publieke niveaus stelt verzekeraars in staat om het risico te blijven dekken en dus de slachtoffers te kunnen vergoeden in geval van een ramp, iets waar de huidige wetgeving vandaag tekortschiet.”
Bovendien is Hein Lannoy “tevreden vast te stellen dat Minister Dermagne met de sector in overleg is gegaan. De verzekeraars zullen hier vanzelfsprekend constructief aan meewerken. Een oplossing moet immers gevonden worden voordat een eventuele volgende natuurramp zou plaatsvinden.”
Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.