Verzekeraars ramen schade door stormen Eunice en Franklin op meer dan een half miljard euro

Verzekeraars ramen schade door stormen Eunice en Franklin op meer dan een half miljard euro

Uit een eerste rondvraag door Assuralia, de federatie van verzekeraars, blijkt dat de stormen van 16 tot 21 februari ’22 ongeveer 551 miljoen euro aan verzekerde schade hebben veroorzaakt. De verzekeringsondernemingen ontvingen bijna 223.000 aangiftes, een recordaantal voor stormschade in ons land. Het was eind vorige maand alle hens aan dek bij de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen om getroffen klanten met raad en daad bij te staan.

De cijfers zijn een raming op basis van de ontvangen dossiers per 15 maart ’22.

Meer dan 213.000 dossiers betroffen de brandverzekering (schade aan woningen) en 9.440 dossiers zijn geopend in het kader van de omniumverzekering (schade aan voertuigen).

Story image

De voorbije jaren hebben verzekeraars de frequentie en de intensiteit van stormen zien toenemen; ook in het verleden veroorzaakten stormen immers grote schade aan woningen en voertuigen.

Met Eunice en Franklin noteren verzekeraars echter een nieuw record, nog nooit eerder veroorzaakten twee stormen zo’n hoog aantal schadedossiers in België. Het zijn echter de Pinksterstormen uit 2014 die de kroon spannen wat betreft de schadelast, er werd toen 654 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd aan de schadelijders.

Story image
Barbara Van Speybroeck
Barbara Van Speybroeck Communication Director

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel