Verzekeraars slaan de handen in elkaar in de strijd tegen fraude. Oprichting schadedatabank primeur voor de verzekeringssector

Fraude kost de verzekeringssector in België jaarlijks honderden miljoenen euro, eerlijke verzekerden zijn hiervan de dupe. Bovendien gaan fraudeurs steeds inventiever te werk. De verzekeraars blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze gaan de strijd tegen de georganiseerde fraude opvoeren en starten in februari een grootschalig sectoraal initiatief: de oprichting van een schadedatabank.

Fraude kost de verzekeringssector in België jaarlijks honderden miljoenen euro, eerlijke verzekerden zijn hiervan de dupe. Bovendien gaan fraudeurs steeds inventiever te werk. De verzekeraars blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze gaan de strijd tegen de georganiseerde fraude opvoeren en starten in februari een grootschalig sectoraal initiatief: de oprichting van een schadedatabank.

Verzekeringsfraude heeft een enorme economische impact. Assuralia raamt de fraude in autoverzekeringen op 120 à 240 miljoen euro per jaar. De eerlijke verzekerden zijn hiervan de dupe. Omwille van valsspelers betaalt de consument voor zijn autoverzekering 3 à 6% premie meer dan nodig.

Hoewel elke verzekeringsonderneming over een fraudebestrijdingsdienst beschikt wordt slechts een fractie van de fraude effectief bewezen. Occasionele fraude wordt regelmatig gedetecteerd, maar georganiseerde fraude – waarbij criminelen soms verschillende verzekeraars tegelijk proberen op te lichten – is moeilijker bloot te leggen.

Precies om die georganiseerde fraude van criminele bendes te bestrijden ontwikkelde Assuralia samen met Alfa Belgium, de vereniging voor bestrijding van verzekeringsfraude, een nieuwe tool: de schadedatabank. Deze moet de antifraudediensten in de ondernemingen helpen fraude efficiënter te detecteren en vervolgens te sanctioneren. In de nieuwe databank zullen de verzekeraars versleutelde informatie kruisen over de schadegevallen die ze moeten regelen. Het gaat voorlopig enkel om de autoverzekeringen maar op termijn kan het platform uitgebreid worden naar andere schadeverzekeringen.

De meerderheid van de verzekeringsondernemingen neemt meteen deel aan het project, anderen sluiten in de loop van het jaar aan. Samen zullen zij ongeveer 90% van de markt bestrijken. Zo zal bijna elk verkeersongeval in de databank terechtkomen. 

De schadedatabank van Alfa Belgium betreft geen Europese primeur. ​ Heel wat landen namen eerder al een soortgelijke databank – met succes - in gebruik om georganiseerde fraude op te sporen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Polen en Zwitserland.

Hoe werkt het?

Elke autoverzekeraar zal wekelijks een aantal gegevens uit nieuwe en lopende schadedossiers invoeren in de databank. Die gegevens worden gekruist met de gegevens die andere ondernemingen hebben ingevoerd. De verzekeraar krijgt als output een aantal treffers, zogenaamde ‘hits’. Wanneer ingevoerde gegevens meermaals terugkeren in schadegevallen bij andere verzekeraars dan meldt het systeem dit. De antifraudedienst van de onderneming kan vervolgens, op basis van de signalen die de databank oplevert en van andere elementen in het schadedossier, beslissen om een bepaald ongeval nader te onderzoeken. 

De schadedatabank zal opereren conform alle regels inzake privacy (GDPR). Dit belangrijke aspect werd zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt in samenwerking met de Data Protection Officers (DPO’s) van de betrokken ondernemingen.

Als je een aanrijding aangeeft, is alleen je eigen verzekeraar hiervan op de hoogte en de verzekeraar van de tegenpartij. Dat blijft zo. Wanneer je naam, je voertuig of je nummerplaat echter meerdere keren in het databestand aanwezig blijkt te zijn, gaat bij de betrokken verzekeraar voortaan een lichtje branden! 

Een typisch voorbeeld van georganiseerde fraude

In 2019 waren een vijftal verzekeraars het slachtoffer van een ‘carrousel’ van opzettelijke schadegevallen. Hierbij werden zowel de verplichte BA-verzekering als de omniumverzekering opgelicht. Het ging om maar liefst twintig frauduleuze schadedossiers. De schadeclaims bedroegen tussen de 2.000 en de 7.000 euro. Drie personen kwamen telkens terug in die schadedossiers. Opmerkelijk feit: de schadelijders deden telkens een beroep op dezelfde autohersteller. De zaak is in handen van het parket.

Hein Lannoy, ceo van Assuralia:

Met de schadedatabank nemen de verzekeraars de professionele oplichters in het vizier. Bendes gespecialiseerd in autocriminaliteit worden steeds creatiever en kennen geen grenzen. Vaak zijn meerdere verzekeraars het slachtoffer van dezelfde daders. Het grootste slachtoffer is uiteindelijk de eerlijke consument. Het is daarom onze maatschappelijke plicht om georganiseerde fraude aan te pakken. Als we de strijd tegen die criminelen niet willen verliezen is het hoog tijd om een inhaalbeweging te maken. De schadedatabank moet ons daarbij helpen”. 

Dirk Vandenschrick, ceo van Belfius Verzekeringen en voorzitter van de Assuralia-commissie Fraude:

Aan het project is een jarenlange voorbereiding voorafgegaan, zowel qua beveiliging van de gegevens en de installaties, als qua conformiteit met de privacyregels (GDPR). Alle gegevens worden versleuteld, ze gaan met andere woorden anoniem in en uit de databank. Niemand kan in de databank gaan rondneuzen. We hebben er alle vertrouwen in dat het opgezette systeem goede resultaten zal opleveren wat zeer goed nieuws is voor zowel de verzekeraars als de verzekerden.”

Assuralia en Alfa Belgium maakten een filmpje over verzekeringsfraude. Bekijk het hier. ​ ​ ​ ​ 

U vindt de presentatie hier.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.