Verzekeraars staan onthaalgezinnen van vluchtelingen bij met raad en daad

Verzekeraars staan onthaalgezinnen van vluchtelingen bij met raad en daad

Wat u moet weten over uw verzekering indien u onthaalgezin bent.

De huidige oorlog in Oekraïne heeft een echte solidariteitsbeweging op gang gebracht in ons land. Heel wat gezinnen hebben zich kandidaat gesteld om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in hun woning.

Deze golf van solidariteit laat ook de verzekeraars niet onbewogen. Zij wensen hand in hand te gaan met hun verzekerden en een steentje bij te dragen tot een echte veilige ‘thuis’. Een omgeving waar iedereen recht op heeft.

Honderden mensen, volwassenen en kinderen, zijn op de vlucht voor het geweld in Oekraïne. In heel wat landen organiseren overheden zich om deze mensen in goede en veilige omstandigheden op te vangen. Zo ook in ons land.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, houdt zich ten dienste van alle betrokkenen om op eventuele vragen te antwoorden. Daarnaast wensen verzekeraars ook potentiële onthaal- en gastgezinnen die overwegen vluchtelingen voor korte of lange tijd op te vangen, correct te informeren.

In uw woning

Fungeert u als onthaalgezin voor korte of lange tijd voor één of meerdere vluchtelingen, dan zal uw verzekeringsmaatschappij de nieuwe bewoners in uw woning mee verzekeren binnen uw huidige familiale en/of brandverzekering.

Met andere woorden: veroorzaakt de tijdelijke bewoner onvrijwillige schade aan een derde persoon (voorbeeld: een vluchteling rijdt onvrijwillig met de fiets een buurman aan, waarbij de buurman de arm breekt), dan zal uw familiale verzekering het slachtoffer vergoeden. Berokkent de tijdelijke bewoner in uw woning onvrijwillig schade die gedekt is de brandverzekering (zoals een voetbal door de ruit, brand of de kraan vergeten dichtdraaien…), zal ook hier uw verzekeringsmaatschappij tussenkomen. ​

Met de auto ​

Vervoert u de kinderen van een vluchtelingengezin met uw auto naar school? Ook zij zullen gedekt zijn binnen uw huidige autoverzekering. Laat u één van uw tijdelijke bewoners occasioneel met uw auto rijden? Zolang de persoon beschikt over een geldig rijbewijs, zal hij of zij ook verzekerd zijn via uw bestaande autoverzekering.

U bent onthaalgezin? Uw verzekeraar, makelaar of agent, kunnen u bijstaan met raad en daad.

Barbara Van Speybroeck
Barbara Van Speybroeck Communication Director

 

Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel