Verzekering ambulante zorgen in opmars

De Belgen loven de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar twee op drie onderschatten de kosten

Aanvullende gezondheidsverzekeringen zoals de verzekering ambulante zorgen en de verzekering tandzorg zijn bezig aan een flinke opmars. Vandaag heeft al één landgenoot op zeven een verzekering ambulante zorgen en één op vijf een tandverzekering (*). Uit een onderzoek van Assuralia blijkt nu dat deze verzekeringen een belangrijk groeipotentieel hebben. ​ De beperkte kennis van deze verzekeringen remt de verdere ontwikkeling echter af. Werknemers rekenen alvast op een aanbod via de werkgever.

Ruim 8 op 10 gezinnen in ons land beschikken vandaag over een hospitalisatieverzekering en zijn daar zeer tevreden over. Velen genieten dit voordeel via de werkgever. Dit wisten we al. Wel nieuw is de opmars van de verzekeringen ambulante zorgen en tandzorg, die een paar jaar geleden nog een zeer bescheiden bereik hadden. 1 Belg op 5 heeft intussen al een tandverzekering en 1 op 7 een verzekering ambulante zorgen. De verzekering ambulante zorgen vindt stilaan zijn weg naar een breder publiek en dit vooral via de werkgevers die ook al een hospitalisatieverzekering aanbieden. Er zullen op die manier de volgende jaren duizenden verzekerden bijkomen, voorspelt Assuralia op basis van een enquête van Ipsos bij 1.000 volwassenen.

Ambulante zorgen zijn medische en paramedische zorgen die, los van enige hospitalisatie, meestal buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Een verzekering ambulante kosten voorziet bij voorbeeld in vergoedingen voor geneesmiddelen, raadplegingen, soms tandzorg, bril of lenzen, hoorapparaten, kiné, osteopaat, psycholoog, enz.

De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen peilde naar de mening van de bevolking over de gezondheidszorg, de eigen gezondheid, de ervaring met en de nood aan verzekeringen en het belang van gezondheidspreventie. ​

De Belgen beoordelen de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land zeer positief. De gemiddelde score bedraagt 7,8/10. De grote meerderheid percipieert de eigen levensstijl overigens als heel gezond (20%) of matig gezond (72%). Slechts 8% van de bevolking geeft aan er een minder gezonde levensstijl op na te houden.

Kennis als voornaamste barrière

Wie al een verzekering ambulante zorgen heeft is daar heel tevreden over. De respondenten die de laatste vijf jaar een beroep hebben gedaan op die verzekering geven een gemiddelde tevredenheidscore van 8/10. In het onderzoek peilde Assuralia voor het eerst naar de voornaamste barrières: hoe komt het dat iemand nog geen verzekering ambulante zorgen heeft? De topantwoorden zijn veelzeggend: ik ken het niet of onvoldoende (45%), ik vind het te duur (34%), mijn verzekeraar heeft me dit nog nooit aangeboden (17%).

Aanbieden via de werkgever

De peiling toont nochtans een grote interesse in ambulante zorgen en tandzorg. En opmerkelijk: werknemers zouden graag hebben dat hun werkgever een dergelijke dekking aanbiedt. Wanneer je hen een keuzelijstje voorlegt met diverse extralegale voordelen die ze vandaag nog niet hebben dan scoren de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante zorgen erg hoog; hoger dan bedrijfswagen, vergoeding voor internet/elektriciteit of extra vakantiedagen.

Weinig bewust van de hoge kosten

Uit de Ipsos-studie blijkt ook dat de Belg zich maar bitter weinig bewust is van de financiële gevolgen (de kost te zijnen laste) van een aantal medische behandelingen. De tussenkomst door de sociale zekerheid/het ziekenfonds wordt zeer vaak te hoog ingeschat. De studie omvatte een kleine kennistest waaruit blijkt dat slechts een derde van de bevolking zich bewust is van de hoge kosten die gezondheidszorg voor hem meebrengt. Verontrustend als men weet dat vandaag - na aftrek van sociale zekerheid en verzekeringen- 19% van de 50,8 miljard euro gezondheidsuitgaven (cijfers 2019) ten laste van de patiënt blijft, dus ongeveer 9,5 miljard. 68% hiervan betreft ambulante kosten; omgerekend betekent dit dat er jaarlijks een gemiddelde kost is voor elke Belg van 567 euro per jaar voor ambulante kosten.

14% van de huishoudens geeft toe reeds een medische behandeling uitgesteld te hebben omwille van financiële redenen. ​

Over welke kostenposten inzake medische behandeling maakt de Belg zich de meeste zorgen?

De top 5:

  1. Kosten bij langdurige behandelingen, bv. kanker, Parkinson, dementie
  2. Medicijnen die niet worden terugbetaald
  3. Kosten van tandimplantaten, kronen en orthodontie
  4. Kosten bij zeldzame (chronische) ziektes
  5. Meer en duurdere medicijnen bij het ouder worden

Meer preventie via werkgevers en verzekeraars

De Belgen associëren vooral de ziekenfondsen en de huisartsen met gezondheidspreventie. Een meerderheid van de ondervraagden zou het wel appreciëren als ook hun werkgever hier meer op zou inzetten. In relatie tot het werk is men vooral geïnteresseerd in een aanvulling van het loon bij arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen) en een periodieke check-up van de gezondheid. Er is ook een rol weggelegd voor de verzekeraars inzake gezondheidspreventie.

(*) Cijfers op basis van steekproef Ipsos 2021

Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.