Verzekeringssector kent “recht om vergeten te worden” toe voor ex-kankerpatiënten

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, kondigt aan dat een recht om vergeten te worden van toepassing wordt voor alle verzekeringen gewaarborgd inkomen. De verzekeraars hebben daartoe een gedragscode opgesteld, die in werking treedt op 1 februari 2022. Die is bindend voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia en bepaalt dat de verzekeraars geen rekening meer mogen houden met een kankeraandoening wanneer een persoon een verzekering gewaarborgd inkomen wil sluiten.

Sinds 1 februari 2020 bestaat er een “recht om vergeten te worden” voor de schuldsaldoverzekering. Vanaf volgend jaar breidt de sector dat recht van ex-kankerpatiënten uit tot de verzekering gewaarborgd inkomen. Zeker voor zelfstandigen is het vangnet van een gewaarborgd loon zeer beperkt. Zij dreigen bij ziekte financieel in een zwart gat te vallen. Daarom sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bekend staat als "gewaarborgd inkomen”.

Dit betekent concreet dat de verzekeraar zich dus niet langer op de kanker mag beroepen om de verzekeringsaanvraag te weigeren, de kankeraandoening uit te sluiten van de verzekeringsdekking of een bijpremie aan te rekenen. De persoon die getroffen is of werd door een kankeraandoening zal wel nog steeds de ziekte moeten vermelden bij het aanvragen van de verzekering gewaarborgd inkomen.

De voorwaarden die bepalen dat de verzekeraar niet langer mag rekening houden met de kankeraandoening zijn duidelijk omlijnd. Zo moet een termijn van tien jaar verstreken zijn sinds het succesvol beëindigen van de behandeling. Dit is de datum van beëindiging van de actieve behandeling van de aandoening met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie, zonder dat een bijkomende behandeling nodig is. De enige uitzondering betreft een behandeling van het type preventieve hormoontherapie, die wel mag hebben plaatsgevonden tijdens de periode van tien jaar. Daarnaast mag tijdens deze periode van tien jaar geen herval hebben plaatsgevonden en mag de kandidaat-verzekerde tijdens die tien jaar niet arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van zijn kankeraandoening.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia: “Met deze beslissing, waarmee we ook de aanbeveling volgen van kankerverenigingen zoals Kom op tegen kanker, zetten we vandaag voor duizenden voormalige kankerpatiënten opnieuw een belangrijke stap, niet enkel ter bescherming van zichzelf en hun gezin maar ook als bevestiging dat ze echt vooruit mogen kijken en hun ziekte een onderdeel van het verleden is waar we ook als verzekeringssector mee de spons over willen halen.”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: “In het regeerakkoord was er opgenomen dat we het recht om vergeten te worden in de verzekeringssector zouden uitbreiden. Met de nieuwe gedragscode die de sector nu invoert, zetten we een belangrijke stap vooruit in die richting. Dit gaat voor veel mensen die met kanker te maken hebben gehad een wezenlijk verschil maken, in het bijzonder voor de zelfstandigen onder hen.”

Deze beslissing betreft ook een primeur: België is het eerste land dat een recht op vergeten invoert voor gewaarborgd inkomen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.