Verzekeringssector solidair met heel het land. Beschermen en helpen van klanten in nood blijft prioritair dankzij verlenging van bestaande maatregelen en ondersteuning van de economie

Onze samenleving is nog steeds in de greep van de pandemie. En het is in onzekere tijden dat iedereen kan blijven rekenen op zekerheid en bescherming via de vertrouwde verzekeringsinstelling. De verzekeraars hebben sinds maart hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen en blijven via de inzet van sterke en uitzonderlijke maatregelen hun klanten bijstaan in deze moeilijke maanden. Dankzij de aankondiging van de verlenging van verschillende beschermende maatregelen gaat de sector kwetsbare mensen en bedrijven blijven ondersteunen. Daarnaast engageert de sector zich om proactief mee het herstel van de Belgische economie te ondersteunen de volgende jaren.

Een overzicht van de genomen maatregelen:

  • Solidair met bedrijven binnen de zwaar getroffen sectoren: samen met Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk wordt een protocol uitgewerkt ten voordele van ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de Coronacrisis. Deze bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel van betaling kregen, kunnen aanspraak maken voor een verlenging, voor zover de totale periode 9 maanden niet overschrijdt.
  • Duurzame ondersteuning vanuit de sector voor de toekomst: in overleg met Vice-eersteminister Dermagne zal de sector proactief duurzame initiatieven en investeringen in het kader van het herstel van de Belgische economie ondersteunen als partner van de overheid. Dit partnerschap voor de toekomst zal begin januari verder concreet uitgewerkt worden tussen de sector en de minister.
  • Het personeel van bedrijven beschermen bij tijdelijke werkloosheid blijft cruciaal: zoals aangekondigd in maart hebben de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen gehandhaafd bij tijdelijke werkloosheid. Deze belangrijke waarborgen worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich hier expliciet tegen verzet. In dit laatste geval blijft de dekking bij overlijden lopen. Werkgevers hebben de mogelijkheid om de premies die samenhangen met de verdergezette waarborgen uit te stellen tot eind maart 2021.

Voorbeeld: Stel, de pandemie heeft uw werkgever gedwongen om u in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Heel wat contracten voorzien in dat geval een opschorting van de dekkingen. Zonder bijkomende maatregelen riskeerde u in geval van invaliditeit of een ongeval, geen beroep te kunnen doen op de verzekering via uw werkgever. Dankzij de bijkomende maatregelen genomen door de verzekeringssector kan dat wel en blijft u verzekerd.

  • Respijt bieden voor de terugbetaling van hypotheekleningen en daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering: net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, kunnen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronaviruscrisis een opschorting genieten tot 31 maart 2021 van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheeklening en de premiebetaling van daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering . Klanten die reeds genoten van een uitstel, kunnen vandaag – net zoals bij een bank - een verlenging hiervan aanvragen, voor zover de totale periode van de verlenging een termijn van negen maanden niet overschrijdt.
  • Ademruimte bieden bij betalingsproblemeniedereen die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen op het gebied van verzekeringen ondervindt, kan met zijn of haar verzekeraar of tussenpersoon contact opnemen om samen een eventuele geschikte oplossing te vinden. 
  • Ook de vrijwilligers binnen de “helden van de Zorg” worden gratis en automatisch verzekerd: heel veel mensen steken vrijwillig een handje toe in de gespecialiseerde zorg, zowel in rust- en verzorgingscentra is de hulp van vele vrijwillige “Corona helden” belangrijk. Zij genieten vandaag automatisch en gratis van een bescherming dankzij de uitbreiding van de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de instelling.
  • Uw verzekeraar blijft uw partner: voor bedrijven bij wie de activiteit stilvalt omwille van de regeringsmaatregelen, passen meerdere verzekeringen zich automatisch aan, aan het stilliggen van de activiteit. Zo vindt inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor vele bedrijven een eindafrekening plaats in verhouding tot een verminderd loon of omzet. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz.

Hein Lannoy – gedelegeerd bestuurder van Assuralia

“Voor de hele sector, voor elke verzekeraar – klein of groot - is het van cruciaal belang om de nodige inspanningen te blijven leveren om zijn klanten te ondersteunen en te blijven beschermen. We zijn dan ook tevreden dat we vandaag deze broodnodige maatregelen ter bescherming van iedere consument mogen aankondigen. Het is de enige manier om samen deze ongekende crisis het hoofd te bieden.”

Tabel Maatregelen

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.