Verzekeringssector trekt mee duurzaamheidskaart

Consumenten kiezen bewuster dan ooit. In wat ze eten, in hoe ze reizen, kortom: in hoe ze leven. Terecht hebben ze in toenemende mate oog voor duurzaamheid. Dat geldt ook voor de manier waarop ze met hun geld omgaan.

Ook de verzekeraars zijn zeer gevoelig voor deze thematiek, zoals steeds meer blijkt uit hun productgamma.

Duurzame verzekeringsproducten

Verzekeraars spelen van oudsher een belangrijke maatschappelijke rol in de Belgische samenleving en dragen met hun verzekeringsproducten bij tot duurzame oplossingen voor verschillende risico’s waarmee burgers vandaag geconfronteerd worden. Denk maar aan de vergrijzing (aanvullende pensioenvorming, hospitalisatieverzekeringen, …), risico op vroegtijdig overlijden, dekking tegen natuurrampen, enz…

Voor de verzekeraars is duurzame ontwikkeling geen loos begrip. Het is een invalshoek waar ze vandaag in hun globale beleggingsbeleid ook terdege rekening mee houden. Via hun beleggingen ondersteunen verzekeraars vandaag niet alleen de economie maar ook de financiering van belangrijke en maatschappelijk relevante infrastructuurprojecten (scholen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, rusthuizen, wegen, windmolenparken, duurzame energie, enz…).

Maar de sector gaat verder door meer en meer duurzame financiële spaar- en beleggingsverzekeringen aan te bieden, waarbij de investeringen rekening houden met specifieke milieu-, sociale en beleidsoverwegingen. De consumenten krijgen op die manier zekerheid dat hun geld alleen gaat naar bedrijven of activiteiten die stroken met hun persoonlijke overtuigingen over mens, milieu en maatschappij (zoals het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen).

Labels

Het is voor een consument wel niet altijd evident om te bepalen of een product of activiteit al dan niet als duurzaam kan bestempeld worden.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verleent dan ook zijn volle steun aan alle initiatieven die tot doel hebben om de duurzaamheid en de duidelijkheid voor de consumenten op dit vlak te verhogen. Dit is onder andere het geval voor het duurzaamheidslabel dat Febelfin recent uitvaardigde.

Dit label – net zoals andere kwaliteitslabels inzake duurzaamheid – waarborgt aan de consumenten transparantie over de duurzame belegging van hun spaargeld. Zij die het wensen kunnen er aldus gerust op zijn dat ze zich niet engageren in activiteiten of sectoren die de duurzaamheidstoets niet doorstaan. Assuralia erkent bedoelde kwaliteitslabels dan ook als een nuttig instrument dat verzekeraars kunnen gebruiken om beleggers heldere en begrijpelijke informatie te bieden over het duurzaamheidskarakter van de aangeboden producten.

Assuralia steunt iedere stap, initiatief of maatregel die de consumenten kunnen helpen bij het ontwikkelen van een eigen duurzame beleggingsstrategie en wenst op die manier zijn steentje bij te dragen tot meer duurzaamheid.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.