Voornaamste trends 2021 in de verzekeringssector

Verzekeringssector focust op duurzame oplossingen met de overheid om systemische risico’s aan te pakken.

De Belgische verzekeringssector veert voorzichtig recht na de Covid-crisis en de impact op de wereldwijde economie. Volgens een eerste schatting bedraagt het algemene incasso 30,1 miljard euro in 2021, dit is een toename met 5,6 % toe ten opzichte van een jaar eerder. Zo blijkt uit het jaarverslag van Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen. De federatie blikt in haar verslag van het afgelopen jaar vooral vooruit en focust op de samenwerking met de overheid om de systemische risico’s zoals natuurrampen duurzaam op te vangen in het belang van elke klant.

Het incasso van de Belgische verzekeringsmarkt daalde in 2020 met 2,3 % en bedroeg 28,5 miljard euro. Volgens de eerste schatting voor 2021 neemt het globale incasso met 5,6 % toe en bedraagt 30,1 miljard euro. Met enkele opmerkelijke verschillen tussen de verschillende takken.

Meer appetijt voor tak 23-verzekeringen

De premie-inkomsten voor individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente (de zogenaamde tak 21-verzekeringen) dalen in 2021 met 4,0 % en zijn goed voor 5,7 miljard euro. In de periode 2003-2012 was dat jaarlijks nog meer dan 11 miljard, maar de verhoging van de premietaks tot 2 % in 2013, in combinatie met aanhoudende lage rentevoeten, hebben de vraag doen dalen.

Daartegenover staat dat het premie-inkomen van levensverzekeringen in tak 23, die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, in 2021 verder stijgt met 21,6 %, naar 3,8 miljard euro. De lage rentestand en het goede beursklimaat hebben in 2021 een positieve impact gehad op dit incasso.

Het incasso van de groepsverzekeringen vertoont een stabiel beeld met een toename van 2 %. De verdere ontwikkeling van de aanvullende pensioenen zal sterk afhangen van een wettelijk en fiscaal stabiel kader.

Schadeverzekeringen tekenen verlies op na overstromingen

Het premie-inkomen voor de tak ‘niet-leven’ stijgt met 6,0 % in 2021, tegenover 0,8 % in 2020, en bedraagt 13,7 miljard euro. Rekening houdend met de inflatie, die bijna 2,5 % bedraagt, noteren de premies voor de schadeverzekeringen in 2021 een toename van 3,5 % in reële termen.

Het totaal van de schadeverzekeringen blijft in 2021 rendabel maar de tak brand tekent een belangrijk verlies op door de zware overstromingen in de maand juli (-21 % van de verdiende premies).

De volledige cijfers met gedetailleerde overzichten per verzekeringstak staan in het jaarverslag.

Een stormachtig jaar met een cruciale rol voor verzekeraars

De zware overstromingen vorige zomer hebben een belangrijke materiële en menselijke tol geëist. De verzekeringssector werd in totaal geconfronteerd met meer dan 70.000 schadeclaims van slachtoffers. Het blijft een prioriteit om elk slachtoffer goed bij te staan in elk dossier. ​

Vandaag betaalden de verzekeraars meer dan 1 miljard euro uit aan slachtoffers van de ramp, meer dan 60 % van de dossiers is administratief afgesloten. Lopende dossiers blijven open omdat de omvang van de schade nog kan toenemen (voorbeeld: gebouwen die nog niet volledig droog zijn), tegenexpertises gevraagd worden of ramingen van Aannemers en andere herstellers slechts mondjesmaat binnenkomen.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia: “2021 is een wake up call voor brandverzekeringen en natuurrampen. De wereld is veranderd en we moeten samen met de overheid nadenken over een duurzame oplossing om die risico’s in de toekomst aan een aanvaardbare premie voor de verzekerden te blijven dekken. Naast het opvangen van het klimaatrisico is er ook nood aan een degelijk pensioen en sterke gezondheidszorg. Ook daar is er voor de verzekeringssector een belangrijke rol is weggelegd.”

De sector verwacht ook een hoog aantal schadeclaims naar aanleiding van de recente stormen Eunice en Franklin. Stormen zijn geen nieuw fenomeen voor verzekeraars, ook de voorbije jaren heeft de sector hierin zijn rol gespeeld, zoals blijkt uit het overzicht hieronder.

‘It’s all about trust’, verzekeraars vragen stabiliteit en vertrouwen aan de overheid

In zijn gloednieuwe jaarverslag legt Assuralia de nadruk op “vertrouwen”. De gevolgen van de klimaatverandering duurzaam kunnen opvangen, het in kaart brengen van nieuwe risico’s, zoals de cyberdreiging en het droogtefenomeen, en het belang van preventie zijn cruciaal om burgers en ondernemingen te blijven beschermen. De sector wil dit doen in partnerschap met de overheid.

Hilde Vernaillen, Voorzitter van Assuralia: “Verzekeraars moeten hun rol blijven spelen: risico’s overnemen van bedrijven, gezinnen en individuen zodat de maatschappij en de economie zich verder kunnen ontwikkelen. Ook duurzaam blijven investeren in de Belgische economie hoort daarbij. Maar om die rol te blijven spelen, moet ook de overheid zorgen voor een stabiel wetgevend kader, enkel zo kan die rol voor elke klant ten volle vervuld worden.”

Naast de recente tendensen in leven en niet-leven, bevat het jaarverslag van Assuralia ook een aantal boeiende visies over actuele onderwerpen: Jill Peeters, klimaatexperte en weervrouw, gaat in gesprek met de ondervoorzitter van Assuralia en CEO van AXA Belgium, Etienne Bouas-Laurent over de huidige uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en de rol van verzekeraars hierin. In het brandend actuele thema “cybersecurity” gaan experten Benoit-Laurent Yerna (Chief risk Officer van Ethias) en Tom Van Britsom (cyberexpert bij Vanbreda Risk & Benefits) met elkaar in debat. ​

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.