Wat verandert er aan mijn verzekeringen per 1 januari 2020? Vooral Vlaanderen kent wijzigingen

Het is begin december een traditie: lijstjes duiken op met wat bij de jaarwisseling verandert, onder meer op het gebied van verzekeringen.

Het is begin december een traditie: lijstjes duiken op met wat bij de jaarwisseling verandert, onder meer op het gebied van verzekeringen. Bij die gelegenheid is het goed om weten dat de voorwaarden van verzekeringscontracten niet stelselmatig herzien worden per 1 januari: iedere verzekeringsonderneming is vrij om te bepalen of en wanneer (tarief)wijzigingen aan de orde zijn, daar de consument over te informeren en hem de vrijheid te laten om die voorwaarden te vergelijken met die van andere verzekeraars.

Heel wat Belgen sparen met het pensioensparen of het langetermijnsparen via een verzekeringscontract op individuele basis om een aanvullend pensioen op te bouwen. Deze contracten geven recht op een belastingvoordeel dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Om het bedrag dat in 2020 als maximum zal gelden te kennen, is het wachten tot eind december wanneer het indexcijfer voor de maand december bekend is. Ruim op tijd voor wie in de eerste dagen van het nieuwe jaar zijn dertiende maand wil aanwenden om de volgende storting te doen.

Vanaf 1 januari zullen stagiairs en werklozen die een erkende bedrijfsstage volgen als beroepsopleiding onder de bescherming vallen van de arbeidsongevallenwet. De werkgever zal in de plaats van andere waarborgen moeten overschakelen naar een arbeidsongevallenverzekering met een specifiek vergoedingsstelsel. De website van Fedris geeft de nodige details.

Met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus per 1 januari vervalt vanaf die datum ook het specifieke belastingvoordeel op de levensverzekeringen die een waarborg vormen voor nieuwe leningen ter financiering van de enige woning.

Vlaamse landbouwers kunnen, ter bescherming van hun teelten in volle grond tegen ongunstige weersomstandigheden, per 1 januari bij een aantal verzekeraars terecht voor een “brede weersverzekering” die voldoet aan de voorwaarden voor een belastingvoordeel op de premies. Op de website www.lv.vlaanderen.be staan meer details over deze nieuwe verzekering, die door het Vlaams Gewest wordt gesteund met de bedoeling de tegemoetkoming van het Rampenfonds geleidelijk te doen afnemen.

Tenslotte veralgemeent Vlaanderen de verplichting om woningen uit te rusten met rookmelders, met een minimum van één per verdieping. De verplichting gold al voor nieuwe woningen gebouwd met een stedenbouwkundige vergunning, huurwoningen en studentenkamers. In Wallonië gold een dergelijke verplichting al en in Brussel moeten deze melders alleen in huurwoningen worden aangebracht. U vindt meer informatie op www.wonenvlaanderen.be. Het plaatsen van rookmelders is trouwens een zaak van gezond verstand, die doorgaans overigens geen gevolgen heeft op het gebied van verzekeringen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.