Wat verandert er per 1 januari op het gebied van verzekeringen?

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe regels met zich mee die op de eerste dag van het nieuwe jaar ingaan. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, zet een en ander alvast op een rij.

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe regels met zich mee die op de eerste dag van het nieuwe jaar ingaan. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, zet een en ander alvast op een rij:

  • Traditioneel worden de fiscale barema’s geïndexeerd. Hoewel de precieze cijfers nog bevestigd moeten worden volgens het indexcijfer over 2018, is de prognose als volgt voor de belastingvoordelen die eigen zijn aan individuele levensverzekeringen: het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor het belastingvoordeel à 30 % voor de premies van een pensioenspaarverzekering verhoogt van 960 euro naar 980 euro; voor wie een hogere bijdrage wil storten, die evenwel slechts recht geeft op een belastingvoordeel van 25 %, stijgt het plafond van 1.230 euro naar 1.260 euro. Voor de levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de belastingvoordelen voor “lange termijnsparen” (bovenop een eventuele bijdrage tot het eigenlijke pensioensparen) stijgt het plafond van 2.310 euro naar 2.350 euro.
  • Voor aanvullende pensioenen (voornamelijk groepsverzekeringen) geldt voortaan het beginsel van de onmiddellijke aansluiting van nieuw aangeworven jonge medewerkers (daar waar dat tot hiertoe soms pas inging bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar) en dat van het onmiddellijk vestigen van verworven rechten (wat tot hiertoe pas na een anciënniteit van één jaar kon ingaan in sommige pensioenplannen);
  • De brandverzekering voor woningen was tot hiertoe niet wettelijk verplicht: in Vlaanderen moeten zowel eigenaar als huurder in het kader van nieuwe huurovereenkomsten met ingang van 1 januari hun aansprakelijkheid bij brand en waterschade verzekeren;
  • Vijftien Vlaamse gemeenten gaan per 1 januari op in zeven nieuwe fusiegemeenten. In een aantal gevallen heeft dit gevolgen voor het adres van wie als verzekeringsnemer of op een andere manier in contact staat met een verzekeringsonderneming. Verzekeringsondernemingen beschikken over middelen om de wijziging van adresgegevens automatisch door te voeren: het is dus niet nodig om een adreswijziging te sturen naar deze ondernemingen.

Nogal wat maatregelen bevinden zich nog in het stadium van politieke intenties, voorontwerp of wetsontwerp, zoals een herziening van de aanmoediging tot het aangaan van een rechtsbijstandsverzekering, de mogelijkheid voor werknemers om bij gebrek aan een toereikend pensioenplan in hun bedrijf zelf een aanvullend pensioen op te bouwen, een nieuwe aanpak voor het vergoeden van slachtoffers van aanslagen, het statuut van elektrische voertuigen tot 25 km/u ten aanzien van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, aansprakelijkheden in de bouwsector, de toegang tot schuldsaldoverzekeringen voor mensen die genezen zijn van een ernstige aandoening, enz. De overheid en Assuralia zullen er melding van maken eens deze maatregelen definitief aangenomen worden en/of in voege treden.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.