Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen ​
verlengen tot 67 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, publiceert een gedragscode om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Verzekerde zelfstandigen mogen vanaf 1 januari van hun verzekeraar daartoe een voorstel verwachten, zonder medische vragenlijst of onderzoek. Met deze maatregel speelt de sector in op de maatschappelijke trend van langer werken en de verhoogde wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf 2025 en 67 vanaf 2030).

Voor zelfstandigen, die bij een langdurige arbeidsongeschiktheid meer nood hebben aan een aanvulling op de sociale zekerheid, biedt de dekking “Gewaarborgd Inkomen” een belangrijke bescherming. Vandaag lopen deze contracten doorgaans tot de leeftijd van 60-64 jaar. ​

Daarom voorzien de verzekeraars in een gedragscode waarin ze toezeggen deze dekking te verlengen tot verhoogde wettelijke pensioenleeftijd, met name 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030.

De gedragscode is van toepassing vanaf 1 januari 2024 op elke verzekering gewaarborgd inkomen die voorziet in een rente-uitkering en waarvan de huidige dekking loopt tot minstens 60 jaar. De gedragscode geldt ook voor verzekeringen gewaarborgd inkomen afgesloten door werknemers, hoewel deze in de praktijk minder voorkomen.

Geen nieuwe medische screening of vragenlijst

De gedragscode bepaalt dat de verzekeraar geen bijkomende medische gegevens kan vragen om een voorstel tot verlenging te formuleren. De verzekeraar mag zich ook niet baseren op aandoeningen die zich tijdens de looptijd van het contract hebben voorgedaan maar die (nog) niet tot een arbeidsongeschiktheid geleid hebben. Hij mag wel uitgaan van de schadestatistiek van de verzekerde zelfstandige maar het is vrij aan elke verzekeraar om dat al dan niet te doen.

Verzekeraars contacteren klanten proactief

Zelfstandigen die hun contract graag aangepast zien, hoeven zelf niets te doen. De gedragscode voorziet dat verzekeraars zelf proactief contact opnemen met de verzekerde klanten ten laatste tegen eind 2026. Zelfstandigen waarvan het contract voordien eindigt, kunnen natuurlijk zelf ook de procedure opstarten via de geijkte kanalen van de onderneming of via de tussenpersoon. ​

Alternatief voor hogere premie mogelijk

Omdat bij oudere werknemers het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid groter is, is het mogelijk dat ook de premie bij een verlenging van de dekking verhoogt. De gedragscode voorziet dat de verzekeraars een alternatief moeten voorstellen als de zelfstandige de looptijd wil verlengen maar de nieuwe premie te duur vindt. Dat alternatief kan bestaan uit een langere carensperiode (= de eerste weken of maanden van de arbeidsongeschiktheid waarin er geen recht is op een uitkering) of een lagere vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid.

De gedragscode is beschikbaar op de website van Assuralia.

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.