Verzekeringssector wil meer en beter samenwerken met overheid

Trend van 2023: sparen via tak21-verzekeringen blijft aantrekken

Bij de publicatie van zijn jaarverslag 2023 herhaalt Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen, de oproep aan de overheid om beter samen te werken om burgers en bedrijven voldoende te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, alsook het vertrouwen op te krikken van werknemers en zelfstandigen in het noodzakelijke aanvullend pensioensysteem. Volgens een eerste inschatting van de federatie neemt in 2023 het incasso van de Belgische verzekeringsmarkt met 5,3% toe, dat komt meer op een totaal incasso van 32,1 miljard euro.

Tendensen in levensverzekering, consument geeft de voorkeur aan zekerheid

Het incasso van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente, de zogenoemde tak 21-levensverzekeringen, is in 2023 toegenomen met 5,7% en bedraagt 6,3 miljard euro. Dat is een bevestiging van de stijgende trend tijdens het voorgaande jaar, toen er een toename van 4,8% naar 6,0 miljard euro werd genoteerd. De consument kiest dus voor zekerheid, wat leidt tot een daling van het incasso voor de individuele levensverzekeringen van tak 23, die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen. Het incasso van deze tak vertoont in 2023 een forse terugval met 16,3 % en komt uit op 2,8 miljard euro. Dat is voor het tweede jaar op rij een sterke daling na een tijdelijke heropleving in 2021. In 2022 werd er een daling van 10,0% genoteerd en bedroeg dit incasso 3,4 miljard.

Vertrouwen in aanvullende pensioenen opkrikken

Het incasso van de groepsverzekeringen groeit in 2023 met 9,0% tot 6,8 miljard euro, dat is een sterkere stijging dan het jaar voordien toen het incasso aangroeide met 4,5%. Assuralia blijft er bij de overheid op hameren dat het belangrijk is om verder in te zetten op de tweede en derde pensioenpijler en zo burgers meer zekerheid te geven om hun ‘oude dag’ te financieren. Het vertrouwen in het pensioenstelsel met zijn drie onmisbare pijlers opkrikken door fiscale stabiliteit en rechtszekerheid te verhogen, is daarbij essentieel. De betere bescherming van de burger inzake pensioenen komt ook aan bod in het politiek memorandum van Assuralia, als één van de maatschappelijke uitdagingen die de sector graag wil aanpakken samen met de overheid.

Verzekeraars blijven ijveren voor betere bescherming van burgers na klimaatrampen.

De scherpe stijging van de kostprijs van grondstoffen en bouwmateriaal deed de ABEX-index in 2023 fors aandikken, met gemiddeld 9,5%, wat tot gevolg had dat het incasso van de tak brand met 11,0% steeg naar 4,0 miljard euro. In 2023 veroorzaakten stormen en overstromingen bijna 170 miljoen euro aan schade, een ’rustiger’ jaar in vergelijking met 2022 toen stormen Eunice & Franklin lelijk huishielden. Ter herinnering: in de zomer van 2021 veroorzaakten overstromingen voor meer dan 2 miljard euro aan schade. En wereldwijd hebben natuurrampen vorig jaar voor 250 miljard dollar aan schade veroorzaakt en 74.000 mensenlevens geëist, zo berekende de Duitse herverzekeraar Munich Re. Assuralia blijft daarom ijveren voor een duurzaam wettelijk kader om burgers en ondernemingen te kunnen blijven beschermen en preventie aan te wakkeren om de impact van de klimaatverandering efficiënt op te vangen. Dit kan enkel via een publiek-privaatrechtelijk partnership zoals dat ook in het buitenland gebruikelijk is, zo zegt Hein Lannoy, CEO van de federatie: “Na de tussenkomst van de verzekeringsondernemingen zoals vandaag wettelijk vastgelegd, moeten de respectievelijke overheden hun rol opnemen om de slachtoffers van natuurrampen verder schadeloos te stellen indien de schade het plafond van verzekeraars overstijgt.”

Hilde Vernaillen, Voorzitter van Assuralia, voegt hieraan toe: “Als verzekeraars moeten we onze maatschappelijke rol, namelijk de bevolking beschermen tegen risico’s, ten volle opnemen. Vertrouwen tussen de partijen is essentieel om die doelstelling te behalen. En de wetgever is een vooraanstaande partner om deze uitdaging mee aan te gaan, een duidelijk en stabiel wettelijk kader is een absolute voorwaarde om hierin te slagen.”

Focus op mentaal welzijn bij jongeren en Artificiële Intelligentie

Het jaarverslag van Assuralia focust niet enkel op de belangrijkste tendensen in de takken leven en niet-leven, maar bevat ook een interview met kinderpsychiater dr. Sophie Maes over de harde realiteit van angststoornissen bij jongeren, met een luide oproep naar meer preventie op school. In dat verband lanceerde de federatie een stevig samenwerkingsverband met het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Waalse Crésam om het mentaal welbevinden van jongeren op school te ondersteunen.

De federatie focust in het jaarverslag ook op de impact van AI in de verzekeringssector: wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen? Hoe gaat AI de sector beïnvloeden en veranderen? Enkele experten uit de sector zitten samen aan tafel.

De volledige resultaten en gedetailleerde overzichten per tak zijn beschikbaar in het jaarrapport van Assuralia. ​

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.